Tālajā 1945.gadā, kad tiek atvērta Madonas mūzikas skola, darbu sāk arī klavieru nodaļa, kur strādā prasmīgi un zinoši skolotāji. Ejot gadiem ir mainījies arī skolotāju sastāvs. Pēdējos gados spilgtus mirkļus savās darba lappusēs ar audzēkņiem ir atstājušas skolotājas S.Resele, E.Kampe u.c.
         Daļa klavieru nodaļas absolventu savas tālākās gaitas ir saistījuši ar mūziku, kā arī pašlaik strādā mūzikas skolās par klavieru skolotājiem un koncertmeistariem, vispārizglītojošajās skolās par dziedāšanas skolotājiem un bērnudārzos par muzikālajiem audzinātājiem.
         Klavieru nodaļas audzēkņi regulāri piedalās rīkotajos koncertos gan pilsētā, gan ārpus tās. Katru gadu kopā ar skolas kamerorķestri piedalās rīkotajos koncertos "Muzicējam kopā ar orķestri", kur atskaņo klavieru solo. Audzēkņi arī aktīvi piedalās zonālajos, Valsts un Starptautiskajos konkursos un festivālos, kur iegūst godalgotas vietas un atzinības.
         Pašreiz Jāņa Norviļa Madonas Mūzikas skolas klavieru nodaļā mācās 54 audzēkņi un strādā 6 pedagogi – Ilze Vāvere, Tatjana Savicka, Līga Cepīte, Jolanta Grase, Ginta Ludberga un Sarmīte Grīnberga. Skolotājas Jolanta Grase, Ginta Ludberga un Sarmīte Grīnberga ir mūsu skolas absolventes, kuras  turpina darbu savā kādreizējā mūzikas skolā.
 

2019. gada 25. maijs

a t z i ņ a

Mēs kaut ko radīt varam tikai pēc savas iekšējās pasaules, sava garīguma, savu spēju un iespēju robežas. Mūsu apziņai ir liels iespaids no ārējās pasaules. Radot ko jaunu mēs patiesībā radam pasauli – tādu, kādu to redz mūsu iekšējais “es”.

teksta autors: nezināms
fotogrāfijas autors: Jānis Porietis


Piesakies jaunumiem
Sīkdatņu politika · Pielāgot sīkdatnes © 2023 Jāņa Norviļa Madonas mūzikas skola »