Informatīvie materiāli par epidemioloģiskās drošības prasību piemērošanu.


Kārtība piesardzības pasākumu īstenošanai Covid – 19 infekcijas izplatības ierobežošanai: 
/box/images/COVID%20-%2019/krtbapiesardzbaspaskumustenoanaicovid19infekcijasizplatbasierobeoanai.pdf

Rīcības algoritms, ja bērnam ir akūtas elpceļu infekcijas slimības pazīmes: 
/box/images/COVID%20-%2019/ricibasalgoritmsberniemaaeicovid.pdf

Ieteikumi pareizai roku mazgāšanai: 
https://www.youtube.com/watch?v=vDlFPEoCnRo&feature=youtu.be


Animācija, lai palīdzētu izprast masku nēsāšanas nepieciešamību Covid-19 izplatības ierobežošanai: 
https://www.youtube.com/watch?v=6t_C3P0_wgY

Veselības ministrija - Par epidemioloģiskās drošības prasību piemērošanu: 
/box/images/COVID%20-%2019/veselibasministrijaskolam.pdf
 

2019. gada 25. maijs

a t z i ņ a

Mēs kaut ko radīt varam tikai pēc savas iekšējās pasaules, sava garīguma, savu spēju un iespēju robežas. Mūsu apziņai ir liels iespaids no ārējās pasaules. Radot ko jaunu mēs patiesībā radam pasauli – tādu, kādu to redz mūsu iekšējais “es”.

teksta autors: nezināms
fotogrāfijas autors: Jānis Porietis


Piesakies jaunumiem
© 2021 Jāņa Norviļa Madonas mūzikas skola »