Kontakti

Jāņa Norviļa Madonas Mūzikas skola
Adrese: Madona, Blaumaņa iela 16, LV-4801
Elektroniskais pasts:  madonasmuzikasskola@madona.edu.lv

Direktors: Mārtiņš Bergs
Telefons: 26194675
Elektroniskais pasts: madonasmuzikasskola@madona.edu.lv
Pieņemšanas laiks: iepriekš saskaņojot pa tālruni
 
Direktora vietnieces izglītības jomā:
Gunta Riekstiņa
- telefons: 26645481
Elektroniskais pasts: guntariekstina.music@gmail.com
Sintija Paegle - telefons: 29338646

Elektroniskais pasts: sintijapaegle.music@gmail.com


E-klases administratore: Gunta Riekstiņa
Telefons: 26645481
Elektroniskais pasts: guntariekstina.music@gmail.com

Lietvede: Sigita Gudeļonoka
Telefons: 64860628 
Elektroniskais pasts: madonasmuzikasskola@madona.edu.lv


REKVIZĪTI SADARBĪBAS PARTNERIEM
Saņēmējs:   Jāņa Norviļa Madonas Mūzikas skola,
                    Blaumaņa iela 16, Madona, LV-4801
Maksātājs:  Madonas novada pašvaldība, Saieta laukums 1, Madona, LV-4801
Reģ.Nr.:       90000054572
Banka:         AS SEB BANKA
Konts:          LV37UNLA0030900130116
Kods:           UNLALV2X

Karte

Lai skatītu šo Google karti, nepieciešams iespējot sociālās sīkdatnes.
Pielāgot sīkdatnes

2019. gada 25. maijs

a t z i ņ a

Mēs kaut ko radīt varam tikai pēc savas iekšējās pasaules, sava garīguma, savu spēju un iespēju robežas. Mūsu apziņai ir liels iespaids no ārējās pasaules. Radot ko jaunu mēs patiesībā radam pasauli – tādu, kādu to redz mūsu iekšējais “es”.

teksta autors: nezināms
fotogrāfijas autors: Jānis Porietis


Piesakies jaunumiem
Sīkdatņu politika · Pielāgot sīkdatnes © 2024 Jāņa Norviļa Madonas mūzikas skola »