Kontakti

Jāņa Norviļa Madonas Mūzikas skola
Adrese: Madona, Blaumaņa iela 16, LV-4801
Elektroniskais pasts:  music@madona.lv

Direktors: Mārtiņš Bergs
Telefons: 26 194 675
Elektroniskais pasts: martins.bergs@madona.lv
Pieņemšanas laiks: iepriekš saskaņojot pa tālruni
 
Direktora vietniece izglītības jomā: Ingrīda Gailīte
Telefons: 64 860 618; 29 143 961 

Elektroniskais pasts: ingridagailite.music@gmail.com


E-klases administratore: Sanda Paškeviča
Telefons: 20 213 963
Elektroniskais pasts: sandapaskevica.music@gmail.com

Lietvede: Sigita Gudeļonoka
Telefons: 64860628 
Elektroniskais pasts: music@madona.lv


REKVIZĪTI SADARBĪBAS PARTNERIEM
Saņēmējs:   Jāņa Norviļa Madonas Mūzikas skola,
                     Blaumaņa iela 16, Madona, LV-4801
Maksātājs:  Madonas novada pašvaldība, Saieta laukums 1, Madona, LV-4801
Reģ.Nr.:       90000054572
Banka:         A/S SEB BANKA
Konts:          LV37 UNLA 0030 9001 3011 6
Kods:           UNLALV2X030

Karte


2019. gada 25. maijs

a t z i ņ a

Mēs kaut ko radīt varam tikai pēc savas iekšējās pasaules, sava garīguma, savu spēju un iespēju robežas. Mūsu apziņai ir liels iespaids no ārējās pasaules. Radot ko jaunu mēs patiesībā radam pasauli – tādu, kādu to redz mūsu iekšējais “es”.

teksta autors: nezināms
fotogrāfijas autors: Jānis Porietis


Piesakies jaunumiem
© 2021 Jāņa Norviļa Madonas mūzikas skola »