Mācību maksa

izglītības iestādē ir 8,00 euro mēnesī.
_________________________________________

Ar 2023. g. pirmo janvāri spēkā stājās jauni pašvaldības noteikumi
par vecāku līdzfinansējumu (arī mūzikas skolā). 
 

Dažas svarīgas izmaiņas (citi punkti ir līdzīgi kā iepriekš):
 

1. PAR MĀCĪBU MAKSĀM

1) Ja vienā izglītības iestādē mācās divi bērni no vienas ģimenesizglītojamais ir sekmīgs un viņam nav neattaisnotu kavējumu, tad turpmāk TIEK PIEMĒROTA MĀCĪBU MAKSA 50% APMĒRĀ, tātad 4 euro (10. noteikumu punkts);

2) Ja bērns ir no daudzbērnu ģimenes, vecāki uzrāda derīgu Latvijas goda ģimenes apliecību “3+ģimenes karte”, izglītojamais ir sekmīgs un bez neattaisnotiem kavējumiem, tad turpmāk no mācību maksas mūzikas skolā šie bērni TIEK ATBRĪVOTI 100% APMĒRĀ (11. noteikumu punkts).

 

SVARĪGI - mācību maksas atlaides tiek piemērotas tikai no tā mēneša, kad kāds no vecākiem uzraksta iesniegumu un uzrāda ģimenes karti (daudzbērnu ģimenes gadījumā) ar spēkā esošu derīguma termiņu. Būtu ļoti svarīgi, ja šai mēnesī šis jautājums (iesniegumi) tiktu sakārtots līdz 20. janvārim, jo ne vienmēr mums ir pilnīga informācija par ģimenes statusu un citām ziņām saistībā ar atlaidēm minētajos noteikumoos.

 

2.PAR INSTRUMENTU NOMU

Saistoši noteikumi paredz, ka instrumentu noma turpmāk būs 2 euro mēnesī (iepriekšējo 1,42 eiro vietā)

 

Jautājumu gadījumā griezties pie direktora Mārtiņa Berga (tel.nr. 26194675)

_________________________________________

Mācību maksas daļēju (50% apmērā) vai pilnu (100% apmērā) atlaidi nosaka Madonas novada domes saistošie noteikumi, izglītības iestādes iekšējie noteikumi Par Jāņa Norviļa Madonas Mūzikas skolas izglītojamo maksas noteikšanu, aprēķināšanu un iekasēšanas kārtību (skatīt šeit) . 
 
Instrumentu nomas maksa
izglītības iestādē ir euro mēnesī. 
Savstarpējās saistības un pienākumus starp izglītības iestādi un vecākiem paredz noslēgtais instrumentu īres līgums.
 
Maksājumu termiņš
abiem iepriekš minētajiem maksājumiem ir kārtējā mēneša 25. datums.
To ir iespējams veikt arī avansā par jebkuru periodu mācību gada ietvarā.

 


Rekvizīti maksājumu veikšanai
Saņēmējs: Madonas novada pašvaldība
Reģ.Nr.: 90000054572
Konts: LV37UNLA0030900130116
Maksājuma mērķis: Jāņa Norviļa Madonas Mūzikas skolai, norādot bērna vārdu un uzvārdu

 


Maksājumu paraugi
Veicot maksājumu jānorāda vai tā ir mācību maksa un/vai instrumentu noma, piemēram:
1) Jāņa Norviļa Madonas Mūzikas skolai, mācību maksa par audzēkni (vārds, uzvārds);
2) Jāņa Norviļa Madonas Mūzikas skolai, instrumentu noma par audzēkni (vārds, uzvārds);
3) Jāņa Norviļa Madonas Mūzikas skolai, mācību maksa ... euro un instrumenta noma ... euro, par audzēkni (vārds, uzvārds).
 


 


2019. gada 25. maijs

a t z i ņ a

Mēs kaut ko radīt varam tikai pēc savas iekšējās pasaules, sava garīguma, savu spēju un iespēju robežas. Mūsu apziņai ir liels iespaids no ārējās pasaules. Radot ko jaunu mēs patiesībā radam pasauli – tādu, kādu to redz mūsu iekšējais “es”.

teksta autors: nezināms
fotogrāfijas autors: Jānis Porietis


Piesakies jaunumiem
Sīkdatņu politika · Pielāgot sīkdatnes © 2024 Jāņa Norviļa Madonas mūzikas skola »