Jāņa Norviļa Madonas Mūzikas skola (toreiz Madonas Mūzikas skola) ir dibināta 1945. gada novembrī.


2019./2020. mācību gadā Jāņa Norviļa Madonas Mūzikas skolā mācības uzsāk 281 audzēkņi. Skolā strādā 38 skolotāji un 5 tehniskie darbinieki. Skolā šobrīd var mācīties sekojošos instrumentus - klavieres, akordeonu, kokli, vijoli, čellu, flautu, klarneti, saksofonu, trompeti, mežragu, eifoniju, tubu, kā arī kora klasē - dziedāšanu profesionālās ievirzes pamatizglītības pakāpē. Kopš 1964. gada Lubānā pastāv skolas apmācības punkts, kurā audzēkņi šobrīd apgūst klavieres, akordeonu un flautu.


Skola lielu uzmanību velta kolektīvās muzicēšanas formām. Šobrīd skolā aktīvi darbojas koris, simfoniskais orķestris, pūtēju orķestris, pūtēju orķestra studija, divi koklētāju ansambļi, akordeonistu ansamblis, divi stīgu trio, vijolnieku ansamblis.


Joprojām jaunās skolas koncertzāles akustika ir atzīta par pirmklasīgu un to iecienījuši valsts mēroga mākslinieki, meklējot iespējas tajā koncertēt. Tas ne tikai mūzikas skolas kolektīvam rada iespēju klausīties profesionālu mākslinieku muzicēšanu, radot iespēju audzēkņiem gūt spilgtus mākslinieciskus iespaidus, skolotājiem celt profesionālo kvalifikāciju, bet bērnu vecākiem un pilsētas sabiedrībai rada augstu kultūras vērtību pieejamību, tā veidojot Madonas pilsētu par vienu no aktīvajiem valsts mūzikas dzīves centriem.2019. gada 25. maijs

a t z i ņ a

Mēs kaut ko radīt varam tikai pēc savas iekšējās pasaules, sava garīguma, savu spēju un iespēju robežas. Mūsu apziņai ir liels iespaids no ārējās pasaules. Radot ko jaunu mēs patiesībā radam pasauli – tādu, kādu to redz mūsu iekšējais “es”.

teksta autors: nezināms
fotogrāfijas autors: Jānis Porietis


Piesakies jaunumiem
Sīkdatņu politika · Pielāgot sīkdatnes © 2023 Jāņa Norviļa Madonas mūzikas skola »