Jāņa Norviļa Madonas Mūzikas skolas koris
 
2003./04. māc. g. Madonas mūzikas skolas kora vadības tandēmu – Ingrīdu Gailīti un Inesi Freiju nomaina jaunais – Ija Voiniča un Dace Kalniņa.Skolas koris allaž ir bijis gatavs iesaistīties skolas vai ārpusskolas mūzikas dzīves aktualitātēs. Ir beigusies mūzikas skolu koru radiokonkursu ēra, bet ir dota iespēja korim regulāri piedalīties valsts rīkotajos koru konkursos - skatēs, kā arī citos pasākumos.
2005.gada jūnijā,  IX Latvijas skolu jaunatnes dziesmu un deju svētku ietvaros notikušajā koru skatē,  koris ieguva „Zelta diplomu”, kas to motivē tā tālākai aktīvai koncertdarbībai.  Skolotājas Ijas Voiničas vadītā kora uzstāšanās abos nākošajos Latvijas skolu jaunatnes dziesmu un deju svētkos , gan X - tajos (2010.g.), gan XI - tajos (2015.g.) -  novērtēta ar „Zelta diplomu”. Skolas kora panākumi ir tas  „magnēts”, kas pievelk arvien jaunus dalībniekus. Koris ir saņēmis arī pateicību no SIA „Zaļā josta” par ieguldījumu tīras Latvijas vides veidošanā un paveiktajiem darbiem vides saudzēšanā, piedaloties X Latvijas skolu jaunatnes dziesmu un deju svētku projektā „Zaļais kods.”
2008. gada maijā – korim pirmais ārzemju brauciens uz Slovākiju, lai piedalītos starptautiskajā mūzikas festivālā – Nitrā, kurā koris Ijas Voiničas vadībā apliecina sevi kā pārliecinošu, publikas ovāciju pavadītu kolektīvu. Ija Voiniča ir viena no tām strādāt gribošajām un aizrautīgajām diriģentēm, kura joprojām, nu jau desmito gadu iestudē jaundarbus, rakstītus bērnu koriem un, neraugoties uz grūtībām, tos ar labiem panākumiem atskaņo Alojas pašvaldības rīkotajā dziesmu jaunrades konkursā bērnu koriem „Kas mēs bijām, būsim, esam”, kas veltīts dzejnieka Ausekļa atcerei.
2015. gada 24. aprīlī skolas koris ar savām dziesmām un darbiem piedalījās XI Latvijas skolu jaunatnes dziesmu un deju svētku ieskandināšanas pasākumā „Visas manas labas dziesmas ceļa vidū izgājušas...” Praulienas pagasta „Mācītājmuižā” – pirmajā bērnu kopdziedāšanas vietā Latvijā (1866. gadā).
Korim izveidojušies draudzīgi sakari ar Jūrmalas, Aizkraukles un Valmieras mūzikas skolu koriem, viesojoties vienam pie otra un kopā sadziedoties.
Diriģente Ija Voiniča allaž ir idejām bagāta un gatava ar tām elektrizēt arī citus, viņa vienmēr ir atvērta visam jaunajam. Skolotājas veikumu ir novērtējuši viņas audzēkņi, rakstot pēc svētkiem mīļas un aizkustinošas atsauksmes par savu skolotāju, tādējādi palīdzot sagādāt  skolotājai patīkamu pārsteigumu: dziesmu svētku lieldrauga Swedbank  vienreizēju stipendiju 500 eiro apmērā. Starp citu, - arī 2010. gadā skolotāja Ija Voiniča ir saņēmusi Swedbank balvu kā gada labākā skolotāja.
Pēdējos gados diriģentei ir uzticēta visa Madonas novada koru dzīves kārtošana. Ikgadējie skolu koru sadziedāšanās svētki pavasaros jau ir izvērtušies par jauku tradīciju.
 

 
 
 
 
 
Jāņa Norviļa Madonas Mūzikas skolas koris un diriģente Ija Voiniča 
(2015)
Koncertējošākā soliste – Renāte Babule (4.kl.)
(2015)
Uzticamākās koristes – Megija Pērkone, Karīna Anete Sirmā (no kreisās).
(2015)
Jāņa Norviļa Madonas Mūzikas skolas koris un diriģente Ija Voiniča 
(2015)

2019. gada 25. maijs

a t z i ņ a

Mēs kaut ko radīt varam tikai pēc savas iekšējās pasaules, sava garīguma, savu spēju un iespēju robežas. Mūsu apziņai ir liels iespaids no ārējās pasaules. Radot ko jaunu mēs patiesībā radam pasauli – tādu, kādu to redz mūsu iekšējais “es”.

teksta autors: nezināms
fotogrāfijas autors: Jānis Porietis


Piesakies jaunumiem
© 2021 Jāņa Norviļa Madonas mūzikas skola »