Jāņa Norviļa Madonas Mūzikas skolas pašreizējās vijoles spēles skolotājas ir Velga Sokirka, Gunta Riekstiņa un Inese Freija.
Skolotājas Maijas Kalniņas un Ilzes Petrovskas iesākto darbu čella spēles klasē turpina skolotāja Iveta Graubiņa-Zviedre.
Stīgu nodaļas audzēkņi kuplina daudzus koncertus gan pilsētā, gan ārpus tās, kā arī ņem aktīvu dalību dažādos konkursos, iegūstot godalgotas vietas.
Skolā darbojas jaunāko klašu vijolnieku ansamblis un trio skolotājas Velgas Sokirkas vadībā, kuplinot koncertus un ar panākumiem piedaloties konkursos. Tāpat skolā darbojas arī jaunāko klašu čellistu ansamblis Ivetas Graubiņas - Zviedres vadībā.
Skolas lepnums ir kamerorķestris Mārtiņa Berga vadībā, kurā dalību ņem visi vidējo un vecāko klašu stīgu un nodaļas audzēkņi, kā arī atsevišķi pūtēju nodaļas audzēkņi. Orķestris gūst panākumus konkursos Latvijā un ar panākumiem koncertē dažādās Latvijas vietās. Īpaši izceļama ir mūsu skolas visu nodaļu audzēkņu iespēja uzstāties solo ar kamerorķestri ,,Muzicēsim ar orķestri’’ konkursa ietvaros. Tā ir spēcīga motivācija audzēkņiem censties pilnveidot savas muzicēšanas prasmes. Liels prieks ir par absolventu izrādīto vēlmi un dalību šī orķestra sastāvā.
Stīgu nodaļa lepojas ar saviem absolventiem. Dažādos orķestros spēlē vijolnieces Rasa Pole (Kumsāre), Laura Lāce, Inga Tomsone, Marta Spārniņa, Inga Lisovska, Zigmārs Grasis (Valsts akadēmiskais koris "Latvija"). Neakadēmiskās mūzikas žanrsos spilgti sevi apliecina Inta Broka (vijole), Ilze Lejiņa (vijole, saksofons), Ieva Kerēvica (vokāls), Artūrs Biķernieks (vokāls).
Linda Šņepste, Alise Bartuša, Katrīna Štromberga - 2018.gada aprīlis
Linda Šņepste, Alise Bartuša, Katrīna Štromberga - 2018.gada aprīlis

2019. gada 25. maijs

a t z i ņ a

Mēs kaut ko radīt varam tikai pēc savas iekšējās pasaules, sava garīguma, savu spēju un iespēju robežas. Mūsu apziņai ir liels iespaids no ārējās pasaules. Radot ko jaunu mēs patiesībā radam pasauli – tādu, kādu to redz mūsu iekšējais “es”.

teksta autors: nezināms
fotogrāfijas autors: Jānis Porietis


Piesakies jaunumiem
Sīkdatņu politika · Pielāgot sīkdatnes © 2024 Jāņa Norviļa Madonas mūzikas skola »