Muzicējam kopā ar orķestri 2017/18 laureāti

2018. gada 22. janvāris

P A T E I C Ī B A 
visiem dalībniekiem un pedagogiem par ieguldīto darbu un rezultātiem konkursa 
“Muzicējam kopā ar orķestri” II kārtā.
 I vieta
3. saksofona sp. klases audzēknim Arvim Kļaviņam /ped. A. Cepītis/
5. mežraga sp. klases audzēknim Egilam Akaševam /ped. A. Kloppe/
3. flautas sp. klases audzēknei Asnei Kaškurei /ped. A. Grandāns/

II vieta
2. klaviersp. klases audzēknei Ievai Russakai /ped. L. Cepīte/
6. klarnetes sp. klases audzēknim Jānim Kārlim Rijniekam /ped. J. Rijnieks/
3. vijoles sp. klases audzēknei Zanei Beķerei /ped. V. Sokirka/
8. klaviersp. klases audzēknei Gaismai Gurskai /ped. M. Štāla/
4. kokles sp. klases audzēknim Jorenam Andrulim /ped. I. Ābola/
3. trompetes sp. klases audzēknim Ērikam Arhipovam /ped. A. Zaharāns/
6. vijoles sp. klases audzēknei Laurai Dubrovskai /ped. V. Sokirka/
6. akordeona sp. klases audzēknei Sintijai Kurzemniecei /ped. S. Bērziņa/

III vieta
1. flautas sp. klases audzēknei Danielai Arhipovai /ped. A. Grandāns/
6. kora klases audzēknei Ralfam Puzānam /ped. D. Kalniņa/
3. čella sp. klases audzēknei Janai Mihailovskai /ped. I. Graubiņa-Zviedre/
4. eifonija sp. klases audzēknim Andrejam Pirogam /ped. A. Kloppe/
3. eifonija sp. klases audzēknim Ernestam Jonānam /ped. U. Deigelis/
6. vijoles sp. klases audzēknei Arīnai Auziņai /ped. V. Sokirka/
 

2019. gada 25. maijs

a t z i ņ a

Mēs kaut ko radīt varam tikai pēc savas iekšējās pasaules, sava garīguma, savu spēju un iespēju robežas. Mūsu apziņai ir liels iespaids no ārējās pasaules. Radot ko jaunu mēs patiesībā radam pasauli – tādu, kādu to redz mūsu iekšējais “es”.

teksta autors: nezināms
fotogrāfijas autors: Jānis Porietis


Piesakies jaunumiem
Sīkdatņu politika · Pielāgot sīkdatnes © 2023 Jāņa Norviļa Madonas mūzikas skola »