III Vidzemes reģiona mūzikas skolu stīgu instrumentu spēles konkurss 2024

2024. gada 11. marts

2024. gada 9. martā Jāņa Norviļa Madonas Mūzikas skolā norisinājās III Vidzemes reģiona mūzikas skolu stīgu instrumentu spēles konkurss 2024.
 


Dalībnieku skaits bija ļoti liels – 65 (gan vijoles, gan čelli) no 22 skolām, plaši pārstāvot visu Vidzemes reģionu, kas apliecina, ka mūsu skolas pedagogu un administrācijas izlolotā ideja par šāda konkursa nepieciešamību ir aktuāla.
Ļoti priecājamies par dalībnieku atsaucību!
Cīņa bija spraiga. Kopējais Vidzemes reģiona vijolnieku un čellistu līmenis ir vērtējams kā ļoti augsts! 
Arī mūsu skolai izdevās gūt atzinīgus vērtējumus no žūrijas komisijas - Arvīda Zvaguļa, Pētera Trasuna un Kārļa Klotiņa.
 
SVEICAM:
 
Rasu Irbi ar 1. vietu  3. grupā
5. čella spēles klase, ped. Iveta Graubiņa-Zviedre, kcm. Ieva Hartmane

Dārtu Elīzu Macijevsku ar 3. vietu 4. grupā
7. vijolspēles klase, ped. Gunta Riekstiņa, kcm. Jolanta Grase

Ievu Spruksti ar 3.vieta 3. Grupā
5. vijolspēles klase, ped. Velga Sokirka, kcm. Ieva Hartmane

 ar ATZINĪBĀM

Kristīni Pelsi (6. vijolspēles klase, 3. grupa)
ped. Velga Sokirka, kcm. Ieva Hartmane

Karlīnu Avišāni (2. vijolspēles klase, 1. grupa)
ped. Velga Sokirka, kcm. Ieva Hartmane

Linardu Žigalovu (1. čella spēles klase, 1. grupa)
ped. Iveta Graubiņa-Zviedre, kcm. Ieva Hartmane

Elīnu Cirponi (3. vijolspēles klase, 2. grupa)
ped. Gunta Riekstiņa, kcm. Ieva  Hartmane

Aurēliju Annu Matīsu (4. vijolspēles klase, 2. grupa)
ped. Gunta Riekstiņa, kcm. Ieva  Hartmane

Endiju Andželīnu Krupko (6. čella spēles klase, 3. grupa)
ped. Iveta Graubiņa-Zviedre, kcm. Ieva Hartmane

Adrianu Bondu (8. vijolspēles klase, 4. grupa)
ped. Inese Freija, kcm. Jolanta Grase

Kristiānu Poļaku (8. vijolspēles, klase 4. grupa)
ped. Inese Freija, kcm. Jolanta Grase
 
Paldies audzēkņiem, pedagogiem un vecākiem par ieguldīto darbu!
Paldies katram, kurš iesaistījās konkursa organizatoriskajos darbos!
 
Redzams, ka šāds konkurss jārīko arī turpmāk, lai audzēkņi varētu parādīt sava darba rezultātus un pedagogi un audzēkņi varētu apmainīties ar pieredzi, gūt jaunu iedvesmu turpmākajam darbam un mācībām!
 
 

2019. gada 25. maijs

a t z i ņ a

Mēs kaut ko radīt varam tikai pēc savas iekšējās pasaules, sava garīguma, savu spēju un iespēju robežas. Mūsu apziņai ir liels iespaids no ārējās pasaules. Radot ko jaunu mēs patiesībā radam pasauli – tādu, kādu to redz mūsu iekšējais “es”.

teksta autors: nezināms
fotogrāfijas autors: Jānis Porietis


Piesakies jaunumiem
Sīkdatņu politika · Pielāgot sīkdatnes © 2024 Jāņa Norviļa Madonas mūzikas skola »