Madonas novada mācību priekšmetu olimpiāžu un konkursu laureātu godināšana

2023. gada 12. maijs

3. maijā Madonas Valsts ģimnāzijā notika Madonas novada pašvaldības izglītības nodaļas iniciēta apbalvošanas ceremonija, kurā kopā ar vispārizglītojošo skolu olimpiāžu laureātiem tika godināti arī profesionālās ievirzes audzēkņi mākslā un mūzikā, kas guvuši panākumus valsts nozīmes konkursos.

Prieks un gandarījums par Jāņa Norviļa Madonas Mūzikas skolas audzēkņu panākumu novērtēšanu Madonas novada pašvaldības līmenī!


Lepojamies ar to, ka pašvaldības novērtētais Jāņa Norviļa Madonas Mūzikas skolas apbalvojamo godalgu skaits vērtējams ar ievērojamu pienesumu Madonas novada vārda spodrināšanai valstiskā mērogā. 13 audzēkņu 18 godalgas – par to ļoti liels prieks un gandarījums!
Vēlreiz sveicam Patriku Rafaelu Klūgu, Jēkabu Kumsāru, Gustavu Saulīti, Armandu Zālīti, Endiju Andželīnu Krupko, Ievu Spruksti, Dārtu Šusti, Sandiju Līvu Liepiņu, Asni Kaškuri, Samantu Alisi Putniņu, Kristiānu Bružu, Robertu Bergu, Kristiānu Dūmu kā arī viņu pedagogus Līgu Cepīti, Ivetu Graubiņu – Zviedri, Velgu Sokirku, Artūru Grandānu, Andreju Cepīti, Daci Kalniņu, Tatjanu Savicku, Inesi Ābolu un koncertmeistarus – Ievu Hartmani, Artūru Grandānu, Jolantu Grasi, Līgu Cepīti, Sarmīti Grīnbergu.
Ar to šī gada laureātu klāsts šai mācību gadā nebeidzas, jo pēc 3. maija ir notikuši un vēl notiks daži konkursi. Kā pirmo no tiem jāatzīmē jau notikušo Jāņa Zābera piemiņai veltīto zēnu vokālistu konkursu “Aiviekstes lakstīgalas 2023”, kur Kristiāns Bružs (ped. Dace Kalniņa) ieguva III vietu.
 
Konkursu kontekstā lepojamies arī ar lieliem panākumiem reģionālos konkursos, kas neatbilst pašvaldības izvirzītajiem kritērijiem, bet kuru nozīmība ir līdzvērtīga, jo šajos konkursos konkurence un grūtības pakāpe ir tik pat liela. Šeit varam atzīmēt 13 audzēkņu 13 godalgas!
 
Sveicam un sakām paldies:
Karlīnai Avišānei, Eduardam Labucim, Marijai Agatei Paeglei, Lindai Beļauniecei, Aurēlijai Annai Matīsai, Martai Solovjevai, Rasai Irbei, Elīnai Cirponei, Dārtai Elīzai Macijevskai, Jānim Ankravam, Robertam O’Salivanam, Madarai Mālniecei, Agitai Novikovai,
kā arī viņu pedagoģēm Velgai Sokirkai, Ivetai Graubiņai – Zviedrei, Guntai Riekstiņai, Inesei Freijai, Vinetai Krēsliņai un koncertmeistariem Ievai Hartmanei un Jolantai Grasei.
 
No kolektīvu panākumiem jāpiemin pūtēju orķestra “Vivo” I pakāpes un visaugstāko punktu skaita iegūšana Latgales un Vidzemes reģiona novadu pūtēju orķestru skatē (diriģenti – Arturs Kloppe un Gaitis Jānis Pujāts), kā arī skolas koklētāju ansambļa (pedagoģe – Inese Ābola) novērtēšanu ar 2. pakāpes diplomu.

Foto: Agris Veckalniņš
 

2019. gada 25. maijs

a t z i ņ a

Mēs kaut ko radīt varam tikai pēc savas iekšējās pasaules, sava garīguma, savu spēju un iespēju robežas. Mūsu apziņai ir liels iespaids no ārējās pasaules. Radot ko jaunu mēs patiesībā radam pasauli – tādu, kādu to redz mūsu iekšējais “es”.

teksta autors: nezināms
fotogrāfijas autors: Jānis Porietis


Piesakies jaunumiem
Sīkdatņu politika · Pielāgot sīkdatnes © 2024 Jāņa Norviļa Madonas mūzikas skola »