Jāņa Norviļa Madonas Mūzikas skolas pūtēju orķestrim "Vivo" I pakāpe un visaugstākais punktu skaitu B grupā

2023. gada 10. marts

9. martā norisinājās Latgales un Vidzemes reģiona novadu pūtēju orķestru skate.
Jāņa Norviļa Madonas Mūzikas skolas pūtēju orķestris "Vivo" ieguva I pakāpi un visaugstāko punktu skaitu B grupā - 42,29.


LEPOJAMIES!
Paldies orķestra diriģentam Arturam Kloppem, Gaitim Pujātam, visiem pūšaminstrumentu nodaļas pedagogiem un katram orķestra dalībniekam!
Orķestris repertuārs:
1) Latviešu tautas dziesma "Pie Dieviņa gari galdi" Artura Kloppes apdarē;
2) Tradicionāla polka "Pumpiņpolka" Artura Kloppes apdarē;
3) Alfrēds Bozendorfers "Psalms 148".
 
 

2019. gada 25. maijs

a t z i ņ a

Mēs kaut ko radīt varam tikai pēc savas iekšējās pasaules, sava garīguma, savu spēju un iespēju robežas. Mūsu apziņai ir liels iespaids no ārējās pasaules. Radot ko jaunu mēs patiesībā radam pasauli – tādu, kādu to redz mūsu iekšējais “es”.

teksta autors: nezināms
fotogrāfijas autors: Jānis Porietis


Piesakies jaunumiem
Sīkdatņu politika · Pielāgot sīkdatnes © 2024 Jāņa Norviļa Madonas mūzikas skola »