Par sasniegumiem Latvijas profesionālās ievirzes un profesionālās vidējās izglītības iestāžu izglītības programmas Stīgu instrumentu spēle - Vijoles spēle, Čella spēle - Valsts konkursā

2023. gada 30. janvāris

Jāņa Norviļa Madonas Mūzikas skolu Valsts konkursa II kārtā pārstāvēja Ieva Sprukste, Armands Zālītis, Endija Andželīna Krupko, Adriana Bonda un Rasa Irbe.

Šā gada 24. janvārī Cēsīs notika Latvijas profesionālās ievirzes un profesionālās vidējās izglītības iestāžu izglītības programmas Stīgu instrumentu spēle - Vijoles spēle, Čella spēle audzēkņu konkursa II kārta.
Jāņa Norviļa Madonas Mūzikas skolas Stīgu instrumentu spēles - Vijoles spēles un Čella spēles audzēkņi veiksmīgi piedalījās Latvijas Valsts konkursā, kurš notiek reizi 4 gados un visām Vidzemes reģiona mūzikas skolām ir jāizvirza savi pārstāvji uz konkursa II kārtu, kas notiek Cēsīs.
Iegūta:
1. vietaIeva Sprukste (4. vijoles spēles klase, pedagoģe V. Sokirka, koncertmeistare I. Hartmane),
3. vieta - Armands Zālītis (8. čella spēles klase, pedagoģe I. Graubiņa - Zviedre, koncertmeistare I. Hartmane),
atzinība - Endija Andželīna Krupko (5. čella spēles klase, pedagoģe I. Graubiņa - Zviedre, koncertmeistare I. Hartmane),
kā arī veiksmīgi skolu pārstāvēja Adriana Bonda (7. vijoles spēles klase, pedagoģe I. Freija, koncertmeistare J. Grase)
un Rasa Irbe (4. čella spēles klase, pedagoģe I. Graubiņa - Zviedre, koncertmeistare I. Hartmane).
Mūziķu sniegumu žūrijas komisija vērtēja atzinīgi. Audzēkņi muzicēja aizrautīgi. Stīgu nodaļas audzēkņi ieguldīja lielu darbu konkursa programmas skaņdarbu apgūšanā.

Liels paldies pedagoģēm Velgai Sokirkai, Inesei Freijai, Guntai Riekstiņai, Ivetai Graubiņai- Zviedrei, kā arī koncertmeistarēm – Ievai Hartmanei un Jolantai Grasei par ieguldīto darbu!
 
 
 

2019. gada 25. maijs

a t z i ņ a

Mēs kaut ko radīt varam tikai pēc savas iekšējās pasaules, sava garīguma, savu spēju un iespēju robežas. Mūsu apziņai ir liels iespaids no ārējās pasaules. Radot ko jaunu mēs patiesībā radam pasauli – tādu, kādu to redz mūsu iekšējais “es”.

teksta autors: nezināms
fotogrāfijas autors: Jānis Porietis


Piesakies jaunumiem
Sīkdatņu politika · Pielāgot sīkdatnes © 2024 Jāņa Norviļa Madonas mūzikas skola »