Kārtējie izcilie panākumi starptautiskā konkursā

2021. gada 23. aprīlis

Jāņa Norviļa Madonas Mūzikas skolas klavierskolotājas Līgas Cepītes audzēkņi godam pārstāvēja savu skolu pirmajā starptautiskajā Marka Rotko mūsdienu mūzikas jauno izpildītāju konkursā: 1. vieta 5. klases audzēknei Ievai Russakai, 2. vieta 5. klases audzēknim Patrikam Rafaelam Klūgam, 2. vieta 2. klases audzēknei Undīnei Mālniecei, 3. vieta – 1. klases audzēknei Gabrielai Hačatrjanai.

26. un 27. martā ar plašu pārstāvniecību Daugavpilī norisinājās pirmais starptautiskais Marka Rotko mūsdienu mūzikas jauno izpildītāju konkurss. Konkursa galvenais mērķis – sekmēt mūzicēšanas prasmju attīstību jaunajiem mūziķiem un vienlaikus godināt pasaulslavenā gleznotāja Marka Rotko vārdu. Kā zināms, mākslinieks dzimis Daugavpilī, bet vēlāk pārcēlies uz dzīvi Amerikā.

Neskatoties uz pandēmijas “Covid - 19” laiku, klavierskolotājas Līgas Cepītes aktivitāte nav mazinājusies, bet gan gluži pretēji – pieaugusi, sagatavojot konkursam četrus audzēkņus. Šogad, sākotnēji paredzētā konkursa klātiene izpalika, aizvietojot to ar attālinātu dalību iesūtot video ierakstus. Abpusējs lēmums no skolotājas un audzēkņu puses bija apņēmības pilns: atkāpšanās no kopējā mērķa – piedalīties konkursā – nav iespējama. Tas, protams, prasīja lielas abpusējas pūles, reizēm pat padošanos un neticību sev, tomēr, pieslēdzot gribasspēku un arī vecāku atbalstu, visiem četriem iesaistītajiem audzēkņiem izdevās nonākt līdz izvirzītajam mērķim.

Konkursā tika pārstāvētas visu mūzikas instrumentu kategorijas – klavieres, stīgu instrumenti, akordeons, pūšamie un sitamie instrumenti. Konkursa dalībnieki tika iedalīti piecās vecuma grupās. Katram konkursantam bija jāatskaņo skaņdarbi, komponēti ne agrāk kā 1970. gadā (jāatzīmē, ka Marks Rotko mūžībā devās 1970. gadā). Iespējams, ka konkursa organizatoru doma bijusi, lai, arī pēc mākslinieka aiziešanas mūžībā, māksla un mūzika turpina skanēt pasaulē un viņa dzimtajā pilsētā Daugavpilī.

Konkursā piedalījās vairāk nekā 300 dalībnieku no Latvijas, Vācijas, Kanādas, Krievijas , Portugāles, Indijas, Izraēlas, Somijas, Igaunijas, Lietuvas, Moldovas, Ukrainas, Polijas un Baltkrievijas. Konkursu vērtēja kompetenta žūrija 10 cilvēku sastāvā no vairākām valstīm: Latvijas, Vācijas, Igaunijas, Lietuvas, Izraēlas, Kanādas un Krievijas.

Vislielākais konkursa dalībnieku skaits bija klavieru kategorijā, kur uzstājās arī 4 Jāņa Norviļa Madonas Mūzikas skolas klavierspēles skolotājas Līgas Cepītes audzēkņi. I vecuma grupā (73 dalībnieki) – 2. vieta 2. klases audzēknei Undīnei Mālniecei, 3. vieta – 1. klases audzēknei Gabrielai Hačatrjanai, II vecuma grupā (40 dalībnieki) – 1. vieta 5. klases audzēknei Ievai Russakai, III vecuma grupā (37 dalībnieki) – 2. vieta 5. klases audzēknim Patrikam Rafaelam Klūgam.

Prieks, ka mūsu skolas audzēkņi godam pārstāvēja savu skolu un vietu sadalē ir aukšgalā, apsteidzot daudzus konkursantus, ne tikai no Latvijas, bet arī vairākām lielvalstīm.
Paldies skolotājai Līgai Cepītei, viņas audzēkņiem un vecākiem par atbalstu un ieguldīto darbu! Lepojamies un priecājamies par panākumiem!

 

2019. gada 25. maijs

a t z i ņ a

Mēs kaut ko radīt varam tikai pēc savas iekšējās pasaules, sava garīguma, savu spēju un iespēju robežas. Mūsu apziņai ir liels iespaids no ārējās pasaules. Radot ko jaunu mēs patiesībā radam pasauli – tādu, kādu to redz mūsu iekšējais “es”.

teksta autors: nezināms
fotogrāfijas autors: Jānis Porietis


Piesakies jaunumiem
© 2022 Jāņa Norviļa Madonas mūzikas skola »