Nozīmīgi apbalvojumi

2020. gada 6. maijs

Pēdējais gads Jāņa Norviļa Madonas Mūzikas skolai ir bijis ražens ne tikai panākumiem dažādos konkursos. Gada laikā divi mūsu pedagogi ir saņēmuši augstākos Latvijas valsts apbalvojumus, par ko ļoti priecājamies un lepojamies.
ANDREJS CEPĪTIS

Latvijas Valsts prezidents Raimonds Vējonis un Ordeņu kapituls, pamatojoties uz Madonas novada pašvaldības iesniegto pieteikumu, 2019. gada 8. aprīlī nolēma par sevišķiem nopelniem Latvijas valsts labā piešķirt Triju Zvaigžņu ordeņa V šķiru ilggadējam Madonas pūtēju orķestra diriģentam, Jāņa Norviļa Madonas Mūzikas skolas pūšaminstrumentu nodaļas pedagogam ANDREJAM CEPĪTIM, ieceļot viņu par ordeņa kavalieri svinīgā cermonijā Rīgas pilī 2019. gadā 3. maijā.
 

Ar Triju Zvaigžņu ordeni apbalvo par sevišķiem nopelniem Tēvijas labā. Nopelni Tēvijas labā, par kuriem Triju Zvaigžņu ordeni piešķir, var izpausties valsts, pašvaldības, sabiedriskajā, kultūras, izglītības, zinātnes, sporta vai saimnieciskajā darbā. Par nopelniem uzskatāms gan atsevišķs izcils darbs, gan ilgstoša, priekšzīmīga un panākumiem bagāta darbība, gan īpaši nopelni Latvijas neatkarības atjaunošanas periodā vai valsts tālākas nostiprināšanas laikā.


INGRĪDA GAILĪTE

Latvijas valsts prezidents Egils Levits un Ordeņu kapituls 2020. gada 23. aprīlī nolēma atbilstoši Valsts apbalvojumu likuma 30. pantam par sevišķiem nopelniem Latvijas valsts labā apbalvot ar Atzinības krustu un iecelt par Atzinības krusta virsnieku – Jāņa Norviļa Madonas Mūzikas skolas direktora vietnieci izglītības jomā INGRĪDU GAILĪTI.

 

Ar Atzinības krustu apbalvo par izcilu Tēvijas mīlestību un par sevišķiem nopelniem valsts, sabiedriskajā, kultūras, zinātnes, sporta un izglītības darbā. Par nopelniem uzskatāma uzticīga un uzcītīga kalpošana valsts vai pašvaldības dienestā, priekšzīmīga un godīga darba izpilde, ikviena sabiedriska kalpošana, tautas gara, pašdarbības un saimniecisko spēku attīstīšana. 


 

2019. gada 25. maijs

a t z i ņ a

Mēs kaut ko radīt varam tikai pēc savas iekšējās pasaules, sava garīguma, savu spēju un iespēju robežas. Mūsu apziņai ir liels iespaids no ārējās pasaules. Radot ko jaunu mēs patiesībā radam pasauli – tādu, kādu to redz mūsu iekšējais “es”.

teksta autors: nezināms
fotogrāfijas autors: Jānis Porietis


Piesakies jaunumiem
Sīkdatņu politika · Pielāgot sīkdatnes © 2023 Jāņa Norviļa Madonas mūzikas skola »