Vidzemes reģiona Mūzikas skolu Klavierspēles pedagogu Metodiskā diena

2024. gada 22. aprīlis

2024. gada 17. aprīlī Cēsīs, Alfrēda Kalniņa Cēsu Mūzikas vidusskolā, norisinājās Vidzemes reģiona Mūzikas skolu Klavierspēles pedagogu Metodiskā diena.

Metodiskās dienas pirmajā daļā izskanēja koncerts, ko sniedza Vidzemes reģiona Mūzikas skolu 8., 9. klašu jaunie pianisti. Katrs audzēknis atskaņoja vienu skaņdarbu no Mūzikas skolas noslēguma eksāmena programmas.
Jāņa Norviļa Madonas Mūzikas skolu pārstāvēja 2 audzēkņi – Patriks Rafaels Klūga 8. kl. (ped. Līga Cepīte) un Roberts Plešs 8. kl. (ped. Ginta Ludberga). Mūsu audzēkņu priekšnesumi bija spilgti un pārliecinoši, ko apstiprināja klausītāju vētrainie applausi. Koncertā kā klausītājs piedalījās arī Jāzepa Vītola Latvijas mūzikas akadēmijas Klavieru katedras profesors Ventis Zilberts.
Metodiskās dienas tēma šajā gadā bija ‘’Pieredze klavierspēlē – no mūzikas skolas līdz profesoram’’. Dienas otrajā daļā profesors Ventis Zilberts sniedza īsus secinājumus par koncerta dalībnieku priekšnesumiem, kā arī izteica gandarījumu par audzēkņu labo sagatavotības līmeni. Pateicība arī pedagogiem par enerģiju un neizsīkstošu darbu audzēkņu apmācībā. Turpinājumā profesors pastāstīja par savu radošo darbību, kas bija interesanta un ar humora dzirksti caurvīta no sākuma līdz galam. Šis interesantais stāstījums ik pa brīdim vijās ar virtuozu, krāsainu un aizrautīgu profesora klavierspēli.
Pianistu metodiskā diena ir izskanējusi! Uz tikšanos nākošajā mācību gadā!    
 
 
Roberts Plešs (8. kl.), ped. Ginta Ludberga, ped. Līga Cepīte un Patriks Rafaels Klūga (8. kl.)
Patriks Rafaels Klūga (8. kl.)
Roberts Plešs( 8. kl.)

2019. gada 25. maijs

a t z i ņ a

Mēs kaut ko radīt varam tikai pēc savas iekšējās pasaules, sava garīguma, savu spēju un iespēju robežas. Mūsu apziņai ir liels iespaids no ārējās pasaules. Radot ko jaunu mēs patiesībā radam pasauli – tādu, kādu to redz mūsu iekšējais “es”.

teksta autors: nezināms
fotogrāfijas autors: Jānis Porietis


Piesakies jaunumiem
Sīkdatņu politika · Pielāgot sīkdatnes © 2024 Jāņa Norviļa Madonas mūzikas skola »