Studija “Muzikālais strautiņš” 4-6 gadus veciem bērniem

2023. gada 15. septembris

Pirmā tikšanās 02.10.2023 plkst.18.00
Pieteikšanās zvanot:
Gunta Riekstiņa 26645481
Sintija Paegle 293386464-5 gadīgie bērni darbojas  jaunākajā grupā skolotājas Maijas Rijnieces vadībā, kur caur rotaļām un muzikālām spēlēm tiek attīstīta bērnu ritma izjūta un dzirde, dziedāšanas prasmes, kustību koordinācija. Nodarbības bagātinās jūsu bērna garīgo pasauli, valodas krājumu un iztēli.
Maksa mēnesī - 8 EUR (1 nodarbība nedēļā).


6 gadīgajiem bērniem nodarbības notiek individuāli.
Padziļināti tiek apgūtas dziedāt prasmes un ritma izjūta, apgūtas pirmās zināšanas mūzikas teorijā, kā arī bērni tiek iepazīstināti ar dažādiem mūzikas instrumentiem.
Nodarbībās bērni sagatavojas iestājeksāmenam mūzikas skolā.
Maksa mēnesī - 20 EUR (1 nodarbība nedēļā).

 
 

2019. gada 25. maijs

a t z i ņ a

Mēs kaut ko radīt varam tikai pēc savas iekšējās pasaules, sava garīguma, savu spēju un iespēju robežas. Mūsu apziņai ir liels iespaids no ārējās pasaules. Radot ko jaunu mēs patiesībā radam pasauli – tādu, kādu to redz mūsu iekšējais “es”.

teksta autors: nezināms
fotogrāfijas autors: Jānis Porietis


Piesakies jaunumiem
Sīkdatņu politika · Pielāgot sīkdatnes © 2024 Jāņa Norviļa Madonas mūzikas skola »