Pūšaminstrumentu spēles metodiskā diena Alfrēda Kalniņa Cēsu Mūzikas vidusskolā

2023. gada 9. maijs

25. aprīlī AKCMV norisinājās pūšaminstrumentu spēles metodiskā diena, kurā piedalījās Vidzemes reģiona mūzikas skolu audzēkņi un pedagogi. Metodiskās dienas ietvaros visiem interesentiem bija iespējams apmeklēt Vidzemes reģiona mūzikas skolu pūšaminstrumentu spēles audzēkņu un Alfrēda Kalniņa Cēsu Mūzikas vidusskolas pūtēju orķestra koncertu, kurš norisinājās koncertzāles “Cēsis” Lielajā zālē.

Pēc koncerta pedagogiem bija iespēja dalīties pieredzē ar kolēģiem, kā arī piedalīties sarunā ar skolas pūšaminstrumentu spēles izglītības programmu absolventiem Laini Ozoliņu un Pēteri Ancveriņu, šobrīd Igaunijas Mūzikas un teātra akadēmijas studentiem, kuri pastāstīja par savu ceļu un izvēli pēc vidusskolas studēt augstākās izglītības iestādē ārvalstīs.

Iespēju muzicēt Cēsu koncertzālē izmantoja arī Jāņa Norviļa Madonas Mūzikas skolas 7. flautas klases audzēkne Asne Kaškure (ped. A. Grandāns), 7. trompetes klases audzēknis Krišjānis Putniņš (ped. P. Leiboms), 7. tubas klases audzēknis Aleksis Plotka un 8. eifonija klases audzēknis Jāzeps Mālnieks (ped. A. Kloppe).

Visiem jaunajiem mūziķiem tika dota iespēja arī vienoties koporķestra spēlē.

Paldies visiem Jāņa Norviļa Madonas Mūzikas skolas pūšaminstrumentu spēles izglītības  programmu pedagogiem par ieguldīto darbu audzēkņu sagatavošanā koncertam – Jāņa Norviļa Mūzikas skola tika spilgti pārstāvēta šajā koncertā.

Paldies koncertmeistarei Jolantai Grasei.

Liels paldies arī AKCMV direktoram Vigo Račevskim, pūšaminstrumentu izglītības programmu vadītājai Elitai Ezermalei un metodiķei Ijai Grozai par labi organizēto pasākumu un doto iespēju savstarpēji bagātināties Vidzemes reģiona pūšaminstrumentu spēles pedagogiem un audzēkņiem.


Tekstu sagatavoja: pūšaminstrumentu izglītības programmas vadītājs Artūrs Grandāns.

 
Foto: no AKCMV facebook ieraksta.
Foto: no AKCMV facebook ieraksta.

2019. gada 25. maijs

a t z i ņ a

Mēs kaut ko radīt varam tikai pēc savas iekšējās pasaules, sava garīguma, savu spēju un iespēju robežas. Mūsu apziņai ir liels iespaids no ārējās pasaules. Radot ko jaunu mēs patiesībā radam pasauli – tādu, kādu to redz mūsu iekšējais “es”.

teksta autors: nezināms
fotogrāfijas autors: Jānis Porietis


Piesakies jaunumiem
Sīkdatņu politika · Pielāgot sīkdatnes © 2024 Jāņa Norviļa Madonas mūzikas skola »