Ar š. g. pirmo janvāri spēkā stājās jauni pašvaldības noteikumi par vecāku līdzfinansējumu (arī mūzikas skolā). 

2023. gada 11. janvāris

Madonas novada pašvaldības saistošie noteikumi Nr. 42 “Par līdzfinansējumu Madonas novada pašvaldības izglītības iestādēs, kas īsteno profesionālās ievirzes izglītības programmas” pieejami sadaļā PAR SKOLU -> DOKUMENTI https://musicmadona.lv/dokumenti .

Dažas svarīgas izmaiņas:


1. PAR MĀCĪBU MAKSĀM

1) Ja vienā izglītības iestādē mācās divi bērni no vienas ģimenesizglītojamais ir sekmīgs un viņam nav neattaisnotu kavējumu, tad turpmāk TIEK PIEMĒROTA MĀCĪBU MAKSA 50% APMĒRĀ, tātad 4 euro (10. noteikumu punkts);

2) Ja bērns ir no daudzbērnu ģimenes, vecāki uzrāda derīgu Latvijas goda ģimenes apliecību “3+ģimenes karte”, izglītojamais ir sekmīgs un bez neattaisnotiem kavējumiem, tad turpmāk no mācību maksas mūzikas skolā šie bērni TIEK ATBRĪVOTI 100% APMĒRĀ (11. noteikumu punkts).

 

SVARĪGI - mācību maksas atlaides tiek piemērotas tikai no tā mēneša, kad kāds no vecākiem uzraksta iesniegumu un uzrāda ģimenes karti (daudzbērnu ģimenes gadījumā) ar spēkā esošu derīguma termiņu. Būtu ļoti svarīgi, ja šai mēnesī šis jautājums (iesniegumi) tiktu sakārtots līdz 20. janvārim, jo ne vienmēr mums ir pilnīga informācija par ģimenes statusu un citām ziņām saistībā ar atlaidēm minētajos noteikumoos.

 

2.PAR INSTRUMENTU NOMU

Saistoši noteikumi paredz, ka instrumentu noma turpmāk būs 2 euro mēnesī (iepriekšējo 1,42 eiro vietā)

 

Jautājumu gadījumā griezties pie direktora Mārtiņa Berga (tel.nr. 26194675)

 

2019. gada 25. maijs

a t z i ņ a

Mēs kaut ko radīt varam tikai pēc savas iekšējās pasaules, sava garīguma, savu spēju un iespēju robežas. Mūsu apziņai ir liels iespaids no ārējās pasaules. Radot ko jaunu mēs patiesībā radam pasauli – tādu, kādu to redz mūsu iekšējais “es”.

teksta autors: nezināms
fotogrāfijas autors: Jānis Porietis


Piesakies jaunumiem
Sīkdatņu politika · Pielāgot sīkdatnes © 2024 Jāņa Norviļa Madonas mūzikas skola »