SVINĒSIM SVĒTKUS!

2022. gada 11. novembris

     Klāt 11. novembris. Pirms 77 gadiem 12. novembrī tika nodibināta Madonas bērnu  mūzikas skola. Kopš 2009. gada Madonas Mūzikas skola daudzina tai piešķirto mūsu novadnieka komponista Jāņa Norviļa vārdu.


Es visas domas aizmirstu,
To vienu domājot:
Ko vēl tev vairāk, tēvzeme,
Par sirdi varu dot.
                 /Andrejs Eglītis/

     Klāt 11. novembris… Novadnieka Andreja Eglīša dzejas rindas liek  dziļāk aizdomāties par savu tēvu zemi, it sevišķi tagad - Ukrainas notikumu kontekstā, par senču varoņgaru – jo tikai tā mūsos pašos iesēsies tā pareizā “sēkla” un mēs nevairīsimies aizstāvēt savu Latviju. Lai pie mūzikas skolas aizdegtās sveču liesmiņas mums ir kā atgādinājums un reizē apsolījums neaizmirst godināt savu drosmīgo priekšgājēju piemiņu!
     Jāņa Norviļa Madonas Mūzikas skolas tradicionālais Lāčplēša dienas koncerts Madonas Kultūras namā notiks piektdien 11. novembrī plkst. 17.00. Visi laipni aicināti apmeklēt koncertu!
    Pirms 77 gadiem 12. novembrī tika nodibināta Madonas bērnu  mūzikas skola. Kopš 2009. gada Madonas Mūzikas skola daudzina tai piešķirto mūsu novadnieka komponista Jāņa Norviļa vārdu. Jānis Norvilis ir daudzu patriotisko dziesmu (piem., “Daugav’ abas malas”, “Svēts mantojums”) autors, tās tika dziedātas un no tām iedvesma smelta dziesmotajā revolūcijā 20. gs. 90 – tajos gados. Būsim lepni par komponista būtisko ieguldījumu latviešu tautas gara pacelšanā un uzturēšanā.
 
                                                                                                                                                                                                  SVINĒSIM SVĒTKUS!
 
 

2019. gada 25. maijs

a t z i ņ a

Mēs kaut ko radīt varam tikai pēc savas iekšējās pasaules, sava garīguma, savu spēju un iespēju robežas. Mūsu apziņai ir liels iespaids no ārējās pasaules. Radot ko jaunu mēs patiesībā radam pasauli – tādu, kādu to redz mūsu iekšējais “es”.

teksta autors: nezināms
fotogrāfijas autors: Jānis Porietis


Piesakies jaunumiem
Sīkdatņu politika · Pielāgot sīkdatnes © 2024 Jāņa Norviļa Madonas mūzikas skola »