Jāņa Norviļa Madonas Mūzikas skolai 76!

2021. gada 12. novembris

Šodien – 12. novembrī – Jāņa Norviļa Madonas Mūzikas skolai 76. gadi!


Pagājušo gadu skolas 75. jubileju nosvinējām pavisam neierasti – virtuāli, Covid – 19 zīmē. Nācās svētku tortes gabaliņu katram baudīt individuāli. Jubilejai ieplānotie koncerti tika atcelti.
Pedagogi 75. jubilejā uzrakstīja vēlējumus veltītus mūzikas skolai. Starp tiem izskanēja šādas rindas:
“Ieklausīties savās dvēseles stīgās, un skanēt!”
“Lai skan pāri Madonai, pāri Latvijai, pāri robežām, gadus un laiku neskaitot!”
“Novēlu skolai arī turpmāk būt par gaismas stariņu mūsu pilsētā! Lai audzēkņi gūtu ne tikai profesionālas iemaņas mūzikā, bet arī stiprina savu pašapziņu un ir lepni par ieguldīto darbu un mūzikas pasaulei pietuvinātajiem gadiem!”
 “…lai piepildās mūzikas skolas sapnis par trešo ēku!”
Pagājušogad izteiktie vēlējumi sāk piepildīties! Madonas novada pašvaldības domes 21. septembra ārkārtas sēdes lēmums: piešķirt finansējumu Mūzikas skolas vecās ēkas pārbūves projektam 71 962,33 eiro apmērā (ar PVN). Sākta būvprojekta izstrāde! Jau cerīgs solis uz priekšu. Un tas zīmīgi notiek mūsu Madonas pilsētas 95. jubilejas gadā.
76. skolas pastāvēšanas gadā pirmo reizi esam nosvinējuši skolas absolventu izlaidumu brīvā dabā - savas skolas dārzā.
Arī iepriekšējo gadu absolventi joprojām nav aizmirsuši savu mūzikas skolu!
Šogad četriem skolas pedagogiem nosvinējām zīmīgas dzīves jubilejas.
Lai gan šī pandēmijas  situācija valstī ir līdzīga iepriekšējam gadam, muzikālās aktivitātes nebūt nav apsīkušas, audzēkņi tika gatavoti konkursiem un festivāliem attālinātā variantā. Mūzikas skolas kolektīvi – skolas koris, koklētāju ansamblis, kamerorķestris un jauniešu pūtēju orķestris “Vivo” gatavojās XII Skolu jaunatnes dziesmu un deju svētkiem. Šovasar šie svētki notika netradicionālā un epidemioloģiskajai situācijai pielāgotā video formātā.
Dziesmu un deju ceļš “Saulesvija” ienāca arī Madonā. Skolas kolektīvu priekšnesumi tika nofilmēti uz vietas pilsētā, vienīgi koklētāju ansamblis devās uz Dziesmu svētku atklāšanas koncertu Rēzeknē.
Vienlaikus tika nosvinēta 155. bērnu dziedāšanas svētku atceres diena, pieminot Lazdonas draudzes mācītāju Rūdolfu Guleki, kurš lielu darbu paveicis, iedibinot mūsu pusē bērnu sadziedāšanās svētku tradīciju. Lūk, ko savulaik teicis mūsu novadnieks, leģendārais Dziesmu svētku goda virsdiriģents, kultūras darbinieks pedagogs un publicists Roberts Zuika: “Dziesmu svētki ir mūsu testaments, novēlējums neskaitāmās paaudzēs. Dziesmu spēks jānodod tālāk jaunatnei, jo vienīgi atdotais paliek. Dziesmu svētki nav tikai priecāšanās. Tie ir mūsu tautas bagātību novēlējums visaugstākajā līmenī, lai pastāvētu mūsu tauta, valoda un valsts. Lai mēs nepazaudētu sirdsapziņu un pašcieņu.”
Nosvinējām 24. Latviešu mūzikas svētkus Madonā. Baudījām un iepazinām latviešu komponistu mūziku radošā gaisotnē no vecmeistaru šedevriem līdz jauno komponistu meistarklasēs kaldinātiem skaņdarbiem. Lepojamies ar šo ieguldījumu latviešu mūzikas jaunradē, kā arī par iespēju šo svētku ietvaros organizētajā nometnē bērniem piedalīties dažādās meistarklasēs, raisot viņos interesi par mūziku. 
Tagad, šajā tumšajā novembra laikā, mūs priecē  Latvijas TV pārraidītie svētku ieraksti – oriģināli veidotās Latvijas skolu jaunatnes dziesmu un deju svētku norises.
Ar 2021./22. mācību gadu pelnītā atpūtā devās mūsu skolas divas ilggadējās skolotājas – teorijas un klavierspēles skolotāja Līga Reinsone un Lubānas filiāles klavierspēles skolotāja Ināra Mālniece. Sakām lielu paldies skolotājām par skolas darbā ieguldīto enerģiju. Lai atmiņas par skolu silda tālākos dzīves gadus!
Gaidīsim laiku, kad atkal visi varēsim satikties klātienē. Sveiciens Jāņa Norviļa Madonas Mūzikas skolas 76. dzimšanas dienā!
Administrācija

 
 

2019. gada 25. maijs

a t z i ņ a

Mēs kaut ko radīt varam tikai pēc savas iekšējās pasaules, sava garīguma, savu spēju un iespēju robežas. Mūsu apziņai ir liels iespaids no ārējās pasaules. Radot ko jaunu mēs patiesībā radam pasauli – tādu, kādu to redz mūsu iekšējais “es”.

teksta autors: nezināms
fotogrāfijas autors: Jānis Porietis


Piesakies jaunumiem
© 2022 Jāņa Norviļa Madonas mūzikas skola »