Jāņa Norviļa Madonas Mūzikas skola piedāvā attīstošas mūzikas nodarbības bērniem, kas sasnieguši 5-6 gadu vecumu - MUZIKĀLAIS STRAUTIŅŠ

2021. gada 17. septembris

Pirmā tikšanās ar vecākiem un bērniem 25. septembrī.
Pieteikšanās zvanot 26194675 (Martiņš Bergs).


“Muzikālajā strautiņā”:
♪  Mācīsimies būt radoši
♪  Iepazīsimies ar mūzikas pasauli
♪  Iepazīsimies ar dažādiem mūzikas instrumentiem
♪  Dziedāsim, spēlēsim
♪  Strādāsim ar katru bērnu individuāli
 
 

2019. gada 25. maijs

a t z i ņ a

Mēs kaut ko radīt varam tikai pēc savas iekšējās pasaules, sava garīguma, savu spēju un iespēju robežas. Mūsu apziņai ir liels iespaids no ārējās pasaules. Radot ko jaunu mēs patiesībā radam pasauli – tādu, kādu to redz mūsu iekšējais “es”.

teksta autors: nezināms
fotogrāfijas autors: Jānis Porietis


Piesakies jaunumiem
© 2022 Jāņa Norviļa Madonas mūzikas skola »