Jāņa Norviļa Madonas Mūzikas skola uzņem jaunos audzēkņus 2021./22. m. g.

2021. gada 25. maijs

Uzņemšanas eksāmens 9. jūnijā pēc konsultācijās izveidotā saraksta.
Zvanīt Artūram Grandānam - mob. tel. 26262786.


Jāņa Norviļa Madonas Mūzikas skola 2021./2022. mācību gadā aicina mācīties šādās profesionālās ievirzes izglītības programmās:
 
♪ no 4-6 gadu vecuma - sagatavošanas studija “Muzikālais strautiņš”
♪ no 7 gadu vecuma - Klavierspēle, Vijoles spēle, Čella spēle, Kora klase
♪ no 7-12 gadu vecuma - Akordeona spēle, Kokles spēle, Saksofona spēle, Flautas spēle, Klarnetes spēle, Trompetes spēle, Mežraga spēle, Eifonija spēle, Tubas spēle

Vietu skaits katrā specialitātē tiek precizēts uz konsultāciju laiku.
 


 
 

2019. gada 25. maijs

a t z i ņ a

Mēs kaut ko radīt varam tikai pēc savas iekšējās pasaules, sava garīguma, savu spēju un iespēju robežas. Mūsu apziņai ir liels iespaids no ārējās pasaules. Radot ko jaunu mēs patiesībā radam pasauli – tādu, kādu to redz mūsu iekšējais “es”.

teksta autors: nezināms
fotogrāfijas autors: Jānis Porietis


Piesakies jaunumiem
© 2021 Jāņa Norviļa Madonas mūzikas skola »