Valsts kultūrkapitāla fonda atbalsts Jāņa Norviļa Madonas Mūzikas skolai

2020. gada 20. jūlijs

Apsveicam Jāņa Norviļa Madonas Mūzikas skolas audzēkņus ar jaunu klavieru iegādi. 

Pateicoties VKKF atbalstam 5000 eiro apmērā mūzikas skolas materiāltehniskā bāze ir papildināta ar jaunām akustiskām klavierēm “Wilh.Steinberg P-118”.

 
 

2019. gada 25. maijs

a t z i ņ a

Mēs kaut ko radīt varam tikai pēc savas iekšējās pasaules, sava garīguma, savu spēju un iespēju robežas. Mūsu apziņai ir liels iespaids no ārējās pasaules. Radot ko jaunu mēs patiesībā radam pasauli – tādu, kādu to redz mūsu iekšējais “es”.

teksta autors: nezināms
fotogrāfijas autors: Jānis Porietis


Piesakies jaunumiem
© 2021 Jāņa Norviļa Madonas mūzikas skola »