Galerijas » Latvijas Nacionālā Kultūras centra rīkotais Latvijas profesionālās ievirzes izglītības iestāžu izglītības programmas Stīgu instrumentu spēle audzēkņu valsts konkurss

Latvijas Nacionālā Kultūras centra rīkotais Latvijas profesionālās ievirzes izglītības iestāžu izglītības programmas Stīgu instrumentu spēle audzēkņu valsts konkurss III kārta ‒ fināls ‒ Rīgā ‒ Ieva Sprukste ieguva 3. vietu, pedagoģe Velga Sokirka, kcm. Ieva Hartmane
Latvijas Nacionālā Kultūras centra rīkotais Latvijas profesionālās ievirzes izglītības iestāžu izglītības programmas Stīgu instrumentu spēle audzēkņu valsts konkurss II kārta  ‒ Cēsīs ‒  1. vieta – Ieva Sprukste, 4. vijoles spēles klase, pedagoģe V. Sokirka, koncertmeistare I. Hartmane
Latvijas Nacionālā Kultūras centra rīkotais Latvijas profesionālās ievirzes izglītības iestāžu izglītības programmas Stīgu instrumentu spēle audzēkņu valsts konkurss III kārta ‒ fināls ‒ Rīgā ‒ pedagoģe Iveta Graubiņa-Zviedre un 8. čella spēles klases audzēknis  Armands Zālītis
Latvijas Nacionālā Kultūras centra rīkotais Latvijas profesionālās ievirzes izglītības iestāžu izglītības programmas Stīgu instrumentu spēle audzēkņu valsts konkurss III kārta ‒ fināls ‒ Rīgā ‒ 8. čella spēles klases audzēknis  Armands Zālītis
Latvijas Nacionālā Kultūras centra rīkotais Latvijas profesionālās ievirzes izglītības iestāžu izglītības programmas Stīgu instrumentu spēle audzēkņu valsts konkurss II kārta  ‒ Cēsīs ‒ Armands Zālītis ieguva 3. vietu, pedagoģe Iveta Graubiņa-Zviedre, kcm. Ieva Hartmane
Latvijas Nacionālā Kultūras centra rīkotais Latvijas profesionālās ievirzes izglītības iestāžu izglītības programmas Stīgu instrumentu spēle audzēkņu valsts konkurss II kārta  ‒ Cēsīs ‒  atzinība - Endija Andželīna Krupko, 5. čella spēles klase, pedagoģe I. Graubiņa - Zviedre, kcm. I. Hartmane
Latvijas Nacionālā Kultūras centra rīkotais Latvijas profesionālās ievirzes izglītības iestāžu izglītības programmas Stīgu instrumentu spēle audzēkņu valsts konkurss II kārta  ‒ Cēsīs ‒ Rasa Irbe, 4. čella spēles klase, pedagoģe I. Graubiņa - Zviedre, koncertmeistare I. Hartmane
Latvijas Nacionālā Kultūras centra rīkotais Latvijas profesionālās ievirzes izglītības iestāžu izglītības programmas Stīgu instrumentu spēle audzēkņu valsts konkurss II kārta  ‒ Cēsīs ‒ Adriana Bonda, 7. vijoles spēles klase, pedagoģe I. Freija, koncertmeistare J. Grase

2019. gada 25. maijs

a t z i ņ a

Mēs kaut ko radīt varam tikai pēc savas iekšējās pasaules, sava garīguma, savu spēju un iespēju robežas. Mūsu apziņai ir liels iespaids no ārējās pasaules. Radot ko jaunu mēs patiesībā radam pasauli – tādu, kādu to redz mūsu iekšējais “es”.

teksta autors: nezināms
fotogrāfijas autors: Jānis Porietis


Piesakies jaunumiem
Sīkdatņu politika · Pielāgot sīkdatnes © 2024 Jāņa Norviļa Madonas mūzikas skola »