Sestdien, 30. martā Jāņa Norviļa Madonas Mūzikas skolā izskanēja trešais konkurss
Madonas novada Cīrulītis 2019. 

Sakām lielu paldies pilnīgi visām pirmsskolas izglītības iestādēm, to vadībai un darbiniekiem, vecākiem, bērniem. Konkursā aktīvi piedalījās Dzelzavas pagasta PII Rūķis, Praulienas pagasta PII Pasaciņa, Bērzaunes pagasta PII Vārpiņa, Ļaudonas pagasta PII Brīnumdārzs, Madonas PII Saulīte, Priedīte un Kastanītis, kā arī Lazdonas pamatskolas PII grupas. Uz finālu tika izvirzīti 34 mazie dziedātāji, ieradās 33. Īpašs paldies PII muzikālajām audzinātājām Sarmītei Grīnbergai, Judītei Gūtei, Evitai Šreiberei, Aldonai Gudrītei, Guntai Beķerei, Inai Aņisimovai, Ingunai Kecko, Maijai Rijniecei un Irēnai Lecītei.

Priecājamies par mūsu konkursa īpašo žūriju, kuras sastāvā šogad bija Guntars Ruņģis - Latvijas Nacionālās operas solists, mūsu novadnieks; Monta Martinsone - operdziedātāja un Madonas novada Cālis 1994, mūsu novadniece; Anita Cinkmane - izcila vokālā pedagoģe, daudzu brīnišķīgu balsu veidotāja no Jēkabpils, savukārt par labu noskaņu un bērnu prieku rūpējās pasākuma vadītāja Signe Prušakeviča.

3. konkursa titula Madonas novada Cīrulītis 2019 ieguvējs - piecgadīgais Roberts Austris Kalniņš no Praulienas pagasta PII Pasaciņa. Roberta audzinātāja - Judīte Gūte.

Neliels ieskats konkursa vēsturē
 
2017. gada pavasarī Jāņa Norviļa Madonas mūzikas skola sadarbībā ar Madonas novada pašvaldību pēc 7 gadu pārtraukuma ir atjaunojusi brīnišķu tradīciju - jauno dziedātāju konkursu Madonas novada Cīrulītis, kurš ir pārmantots no savulaik populārā un bērnu iemīļotā konkursa „Cālis”. Konkurss īpaši akcentē latviešu tautas kultūras vērtību popularizēšanu, kā obligātu prasību ieviešot latviešu tautas dziesmu dziedāšanas a cappella /bez pavadījuma/ tradīciju, atsakoties no dažādiem popkultūras uzslāņojumiem. Šāds konkursa formāts nav viegls, taču, mūsuprāt, vispatiesāk parāda katra konkursanta spējas un varēšanu.
 
1. konkursa titula Madonas novada Cīrulītis 2017 ieguvēja - Kristīne Pelse. Konkursa žūrija - operas solists Guntars Ruņģis, vokāliste, daudzu starptautisku projektu dalībniece, savulaik titula Madonas novada Cālis 1994 ieguvēja Monta Martinsone, Jēkabpils mūzikas skolas vokālā pedagoģe Anita Cinkmane.

2. konkursa titula Madonas novada Cīrulītis 2018 ieguvējs - Nikolajs Fārts. Konkursa žūrija - operas solists Guntars Ruņģis, Arvīda Žilinska Jēkabpils Mūzikas skolas vokālā pedagoģe Anita Cinkmane un Varakļānu Mūzikas skolas skolotāja, mūzikas nodaļas vadītāja Agnese Solozemniece.
 
Visu konkursu fotogrāfijas var apskatīt mājas lapas fotogalerijā, izvēloties attiecīgo gadu.
 
30. marts - Madonas novada Cīrulītis 2019 - fināls
30. marts - Madonas novada Cīrulītis 2019 - fināls
30. marts - Madonas novada Cīrulītis 2019 - fināls
30. marts - Madonas novada Cīrulītis 2019 - fināls
30. marts - Madonas novada Cīrulītis 2019 - fināls
30. marts - Madonas novada Cīrulītis 2019 - fināls
30. marts - Madonas novada Cīrulītis 2019 - fināls
30. marts - Madonas novada Cīrulītis 2019 - fināls
30. marts - Madonas novada Cīrulītis 2019 - fināls
30. marts - Madonas novada Cīrulītis 2019 - fināls
30. marts - Madonas novada Cīrulītis 2019 - fināls
30. marts - Madonas novada Cīrulītis 2019 - fināls
30. marts - Madonas novada Cīrulītis 2019 - fināls
30. marts - Madonas novada Cīrulītis 2019 - fināls
30. marts - Madonas novada Cīrulītis 2019 - fināls
30. marts - Madonas novada Cīrulītis 2019 - fināls
30. marts - Madonas novada Cīrulītis 2019 - fināls
30. marts - Madonas novada Cīrulītis 2019 - fināls
30. marts - Madonas novada Cīrulītis 2019 - fināls
30. marts - Madonas novada Cīrulītis 2019 - fināls
30. marts - Madonas novada Cīrulītis 2019 - fināls
30. marts - Madonas novada Cīrulītis 2019 - fināls
30. marts - Madonas novada Cīrulītis 2019 - fināls
30. marts - Madonas novada Cīrulītis 2019 - fināls
30. marts - Madonas novada Cīrulītis 2019 - fināls
30. marts - Madonas novada Cīrulītis 2019 - fināls
30. marts - Madonas novada Cīrulītis 2019 - fināls
30. marts - Madonas novada Cīrulītis 2019 - fināls
30. marts - Madonas novada Cīrulītis 2019 - fināls
30. marts - Madonas novada Cīrulītis 2019 - fināls
30. marts - Madonas novada Cīrulītis 2019 - fināls
30. marts - Madonas novada Cīrulītis 2019 - fināls
30. marts - Madonas novada Cīrulītis 2019 - fināls
30. marts - Madonas novada Cīrulītis 2019 - fināls
30. marts - Madonas novada Cīrulītis 2019 - fināls
30. marts - Madonas novada Cīrulītis 2019 - fināls
30. marts - Madonas novada Cīrulītis 2019 - fināls
30. marts - Madonas novada Cīrulītis 2019 - fināls
30. marts - Madonas novada Cīrulītis 2019 - fināls
30. marts - Madonas novada Cīrulītis 2019 - fināls
30. marts - Madonas novada Cīrulītis 2019 - fināls
30. marts - Madonas novada Cīrulītis 2019 - fināls
30. marts - Madonas novada Cīrulītis 2019 - fināls
30. marts - Madonas novada Cīrulītis 2019 - fināls
30. marts - Madonas novada Cīrulītis 2019 - fināls
30. marts - Madonas novada Cīrulītis 2019 - fināls
30. marts - Madonas novada Cīrulītis 2019 - fināls
30. marts - Madonas novada Cīrulītis 2019 - fināls
30. marts - Madonas novada Cīrulītis 2019 - fināls
30. marts - Madonas novada Cīrulītis 2019 - fināls
30. marts - Madonas novada Cīrulītis 2019 - fināls
30. marts - Madonas novada Cīrulītis 2019 - fināls
30. marts - Madonas novada Cīrulītis 2019 - fināls
30. marts - Madonas novada Cīrulītis 2019 - fināls
30. marts - Madonas novada Cīrulītis 2019 - fināls
30. marts - Madonas novada Cīrulītis 2019 - fināls
30. marts - Madonas novada Cīrulītis 2019 - fināls
30. marts - Madonas novada Cīrulītis 2019 - fināls
30. marts - Madonas novada Cīrulītis 2019 - fināls
30. marts - Madonas novada Cīrulītis 2019 - fināls
30. marts - Madonas novada Cīrulītis 2019 - fināls
30. marts - Madonas novada Cīrulītis 2019 - fināls
30. marts - Madonas novada Cīrulītis 2019 - fināls
30. marts - Madonas novada Cīrulītis 2019 - fināls
30. marts - Madonas novada Cīrulītis 2019 - fināls
30. marts - Madonas novada Cīrulītis 2019 - fināls
30. marts - Madonas novada Cīrulītis 2019 - fināls
30. marts - Madonas novada Cīrulītis 2019 - fināls
30. marts - Madonas novada Cīrulītis 2019 - fināls
30. marts - Madonas novada Cīrulītis 2019 - fināls
30. marts - Madonas novada Cīrulītis 2019 - fināls
30. marts - Madonas novada Cīrulītis 2019 - fināls
30. marts - Madonas novada Cīrulītis 2019 - fināls
30. marts - Madonas novada Cīrulītis 2019 - fināls
30. marts - Madonas novada Cīrulītis 2019 - fināls
30. marts - Madonas novada Cīrulītis 2019 - fināls
30. marts - Madonas novada Cīrulītis 2019 - fināls
30. marts - Madonas novada Cīrulītis 2019 - fināls
30. marts - Madonas novada Cīrulītis 2019 - fināls
30. marts - Madonas novada Cīrulītis 2019 - fināls
30. marts - Madonas novada Cīrulītis 2019 - fināls
30. marts - Madonas novada Cīrulītis 2019 - fināls
30. marts - Madonas novada Cīrulītis 2019 - fināls
30. marts - Madonas novada Cīrulītis 2019 - fināls
30. marts - Madonas novada Cīrulītis 2019 - fināls
30. marts - Madonas novada Cīrulītis 2019 - fināls
30. marts - Madonas novada Cīrulītis 2019 - fināls
30. marts - Madonas novada Cīrulītis 2019 - fināls
30. marts - Madonas novada Cīrulītis 2019 - fināls
30. marts - Madonas novada Cīrulītis 2019 - fināls
PII Saulīte (Madona), konkursa CĪRULĪTIS 2019. gada 1. kārtas dalībnieki
PII Saulīte (Madona), konkursa CĪRULĪTIS 2019. gada 1. kārtas dalībnieki
PII Saulīte (Madona), konkursa CĪRULĪTIS 2019. gada 1. kārtas dalībnieki
PII Saulīte (Madona), konkursa CĪRULĪTIS 2019. gada 1. kārtas dalībnieki
PII Brīnumdārzs (Ļaudona), konkursa CĪRULĪTIS 2019. gada 1. kārtas dalībnieki
PII Brīnumdārzs (Ļaudona), konkursa CĪRULĪTIS 2019. gada 1. kārtas dalībnieki
PII Kastanītis (Madona), konkursa CĪRULĪTIS 2019. gada 1. kārtas dalībnieki
PII Priedīte (Madona), konkursa CĪRULĪTIS 2019. gada 1. kārtas dalībnieki
PII Priedīte (Madona), konkursa CĪRULĪTIS 2019. gada 1. kārtas dalībnieki
PII Priedīte (Madona), konkursa CĪRULĪTIS 2019. gada 1. kārtas dalībnieki
PII Priedīte (Madona), konkursa CĪRULĪTIS 2019. gada 1. kārtas dalībnieki
PII Priedīte (Madona), konkursa CĪRULĪTIS 2019. gada 1. kārtas dalībnieki
PII Priedīte (Madona), konkursa CĪRULĪTIS 2019. gada 1. kārtas dalībnieki
PII Priedīte (Madona), konkursa CĪRULĪTIS 2019. gada 1. kārtas dalībnieki
PII Vārpiņa (Bērzaune), konkursa CĪRULĪTIS 2019. gada 1. kārtas dalībnieki
PII Vārpiņa (Bērzaune), konkursa CĪRULĪTIS 2019. gada 1. kārtas dalībnieki
PII Vārpiņa (Bērzaune), konkursa CĪRULĪTIS 2019. gada 1. kārtas dalībnieki
konkursa CĪRULĪTIS 2019 žūrija - Guntars Ruņģis
konkursa CĪRULĪTIS 2019 žūrija - Anita Cinkmane
konkursa CĪRULĪTIS 2019 žūrija - Monta Martinsone

GORDON NEUFELD 2019. gada 25. maijs

"Bērni mācās vislabāk, kad viņiem patīk skolotājs un ir pārliecināti, ka viņi patīk skolotājam".


Piesakies jaunumiem
© 2020 Jāņa Norviļa Madonas mūzikas skola »