Skolas vēsture

Jāņa Norviļa Madonas Mūzikas skola (toreiz Madonas Mūzikas skola) ir dibināta 1945. gada novembrī.

2018./2019. mācību gadā Jāņa Norviļa Madonas mūzikas skolā mācības uzsāk 297 audzēkņi. Skolā strādā 33 skolotāji un 6 tehniskie darbinieki.

Skolā īsteno profesionālās ievirzes izglītības programmas Instrumentālā ("Klavierspēle", "Akordeona spēle", "Kokles spēle", "Vijoļspēle", "Čella spēle", "Pūšaminstrumentu spēle") un Vokālā mūzika ("Kora klase") pamatizglītības pakāpē. Kopš 1964. gada Lubānā pastāv skolas apmācības punkts, kurā skolēni tiek sagatavoti 4 izglītības programmās: "Klavierspēle", "Akordeona spēle", "Flautas spēle" un "Saksofona spēle".

 

Skola lielu uzmanību velta kolektīvās muzicēšanas formām. Šobrīd skolā aktīvi darbojas koris, kamerorķestris, pūtēju orķestris, pūtēju orķestra studija, koklētāju ansambļi, akordeonistu ansamblis, saksofonu kvartets, divi stīgu trio, vijolnieku ansamblis.

Joprojām jaunās skolas koncertzāles akustika ir atzīta par pirmklasīgu un to iecienījuši valsts mēroga mākslinieki, meklējot iespējas tajā koncertēt. Tas ne tikai mūzikas skolas kolektīvam rada iespēju klausīties profesionālu mākslinieku muzicēšanu, radot iespēju audzēkņiem gūt spilgtus mākslinieciskus iespaidus, skolotājiem celt profesionālo kvalifikāciju, bet bērnu vecākiem un pilsētas sabiedrībai rada augstu kultūras vērtību pieejamību, tā veidojot Madonas pilsētu par vienu no aktīvajiem valsts mūzikas dzīves centriem.
 


GORDON NEUFELD 2019. gada 25. maijs

"Bērni mācās vislabāk, kad viņiem patīk skolotājs un ir pārliecināti, ka viņi patīk skolotājam".


Piesakies jaunumiem
© 2019 Jāņa Norviļa Madonas mūzikas skola »