Jāņa Norviļa Madonas mūzikas skolas konkursu Muzicējam kopā ar orķestri (pielikums Nr. 1) organizē Jāņa Norviļa Madonas Mūzikas skola. Konkursa mērķis ir dot iespēju jebkuram mūzikas skolas audzēknim uzstāties kā solistam kopā ar orķestri. Konkurss notiek 2 kārtās. Pirmajā kārtā piedalās gandrīz visi mūzikas skolas audzēkņi, savukārt uz 2. kārtu tiek izvirzīti apmēram 20 - 25 audzēkņi.

Šogad uz 2. kārtu tika izvirzīti 25 skolas audzēkņi: Samanta Bobko - kokle (Samanta slimības dēļ 2. kārtā nepiedalījās), Vika Vogina (vokāls), Ernests Rūdolfs Rijnieks (mežrags), Rihards Raiens Jefimovs (mežrags), Liesma Kudiņa (mežrags), Samanta Gailuma (flauta), Valters Dominiks Kalupnieks (eifonijs), Andrejs Pirogs (eifonijs), Jāzeps Mālnieks (eifonijs), Everts Smudzis (eifonijs), Dagnija Kudure (klavieres), Māra Madara Imša (vijole), Kadrija Sekste (saksofons), Aleksis Plotka (tuba), Viesturs Šēnbergs (tuba), Ritvars Siņicins (trompete), Mārtiņš Veigurs (trompete), Krišjānis Putniņš (trompete), Evija Akaševa (čells), Emīlija Dreimane (čells), Sofija Beāte Ozoliņa (vijole), Arīna Auziņa (vijole), Ildze Bodniece (klavieres), Laura Ozoliņa (klavieres), Alīna Aizpuriete (akordeons). 
       
Sveicam visu dalībnieku skolotājus: Silviju Bērziņu, Gintu Ludbergu, Velgu Sokirku, Inesi Freiju, Ivetu Graubiņu - Zviedri, Antonu Zaharānu, Arturu Kloppi, Jāni Rijnieku, Tatjanu Savicku, Gaiti Pujātu, Artūru Grandānu, Diānu Vaici un Inesi Ābolu.
       
Apsveicam šī mācību gada konkursa laureātus (pielikums Nr.2.)
 
Aprīļa beigās un maija sākumā visi mīļi aicināti uz noslēguma koncertiem! Informācija sekos.
 
Konkursa
Kadrija Sekste (saksofons, 3.klase) - konkursa
Evija Akaševa (čells, 2.klase) - konkursa
Samanta Gailuma (flauta, 3.klase) - konkursa
Everts Smudzis (eifonijs, 6.klase) - konkursa
Laura Ozoliņa (klavieres, 5.klase) - konkursa
Arīna Auziņa (vijole, 7.klase) - konkursa
Valters Dominiks Kalupnieks (eifonijs, 2.klase) - konkursa
Jāzeps Mālnieks (eifonijs, 4.klase) - konkursa
Jāzeps Mālnieks (eifonijs, 4.klase) - konkursa
Māra Madara Imša (vijole, 8.klase) - konkursa
Ernests Rūdolfs Rijnieks (mežrags, 1.klase) - konkursa
Rihards Raiens Jefimovs (mežrags, 2.klase) - konkursa
Vika Vogina (vokāls, 7.klase), pedagogs Diāna Vaice,14.12.2018.
Emīlija Dreimane (čells, 5.klase), pedagogs Iveta Graubiņa - Zviedre, 14.12.2018.
Alīna Aizpuriete (akordeons, 3.klase), pedagogs Silvija Bērziņa, 14.12.2018.
Dagnija Kudure (klavieres, 8.klase), pedagogs Tatjana Savicka 14.12.2018.
Andrejs Pirogs (eifonijs, 5.klase), pedagogs Arturs Kloppe, 14.12.2018.
Ritvars Siņicins (trompete, 3.klase), pedagogs Antons Zaharāns, 14.12.2018.
Sofija Beāte Ozoliņa (vijole, 3.klase), pedagogs Inese Freija, 14.12.2018.
Aleksis Plotka (tuba, 3.klase), pedagogs Arturs Kloppe, 14.12.2018.
Ildze Bodniece (klavieres, 3.klase), pedagogs Ginta Ludberga, 14.12.2018.
Viesturs Šēnbergs (tuba, 5.klase), pedagogs Arturs Kloppe, 14.12.2018.
Liesma Kudiņa (mežrags, 2.klase), pedagogs Arturs Kloppe, 14.12.2018.
Mārtiņš Veigurs (trompete, 5.klase), pedagogs Antons Zaharāns, 14.12.2018.
Krišjānis Putniņš (trompete, 4.klase), pedagogs Antons Zaharāns, 14.12.2018.

GORDON NEUFELD 2019. gada 25. maijs

"Bērni mācās vislabāk, kad viņiem patīk skolotājs un ir pārliecināti, ka viņi patīk skolotājam".


Piesakies jaunumiem
© 2020 Jāņa Norviļa Madonas mūzikas skola »