Jāņa Norviļa Madonas mūzikas skolas konkursa „Muzicējam kopā ar orķestri” nolikums
 
Konkursa organizatori: Jāņa Norviļa Madonas Mūzikas skola
 
Konkursa mērķi:
 • Sekmēt mūzikas skolas audzēkņu un pedagogu profesionālo izaugsmi;
 • Atklāt un atbalstīt talantīgākos audzēkņus;
 • Veicināt mūzikas skolas audzēkņu kolektīvās muzicēšanas prasmes;
 • Pilnveidot solistu un orķestra partnerību kopīgā muzicēšanā;
 • Nodrošināt solistu un orķestra muzicēšanas tradīciju tālāku attīstību.
 
Konkursa noteikumi
 1. Konkurss notiek 2 kārtās:
1. kārta – pa nodaļām (līdz 2017. gada 15.decembrim)
                 2. kārta – skolā (2017. gada 15. decembrī)
 1. Konkursa pirmajā kārtā piedalās visi mūzikas skolas audzēkņi no 2. - 8.klasei; var piedalīties arī 1. klases audzēkņi:
Solo – klavieres, vijole, čells, kokle, akordeons, vokāls, flauta, klarnete, saksofons, trompete, mežrags, eifonijs, trombons, tuba.
 1. Uz otro kārtu tiek izvirzīts vismaz viens audzēknis no katras instrumentu grupas (instrumentu grupās, kurās mācās 30 un vairāk audzēkņu, jāizvirza vismaz 2 dalībnieki).
 2. Konkursa 2. kārta ir atklāta, to var klausīties visi interesenti.
 
Konkursa programma
Katrs audzēknis atskaņo vienu brīvas izvēles skaņdarbu no galvas.
 
Vērtēšana un apbalvošana
 1. Konkursu vērtē J. Norviļa Madonas mūzikas skolas direktora izveidota un apstiprināta žūrija.
 2. Konkursa dalībnieki tiks vērtēti pēc šādiem kritērijiem:
 • Repertuāra grūtības pakāpe;
 • Atskaņojuma stilistiskā atbilstība un teksta precizitāte;
 • Dinamika, frāzējums, mūzikas tēlu skaidrība un dažādība;
 • Skatuviskais kopiespaids;
 • Atskaņojuma tehniskā un skaņas, stīgām un pūtējiem arī intonācijas kvalitāte.
 1. Konkursa dalībnieku sniegums tiek vērtēts 10 punktu sistēmā.
 2. Konkursa dalībnieku sniegums netiek vērtēts atsevišķi pa instrumentu grupām.
 3. Žūrijas lēmums ir galīgs un nav apstrīdams.
 4. Piešķirto vietu skaits un laureātu izvirzīšana spēlei ar kamerorķestri ir žūrijas kompetencē.
 5. Visi konkursa II kārtas dalībnieki un pedagogi saņem pateicības rakstus.
 6. Konkursā var tikt piešķirtas arī citu juridisko vai fizisko personu balvas.
pianiste
Agnese Egliņa 2018. gada 22. augusts

21. Latviešu mūzikas svētku meistardarbnīcas pērlīte

2. klases Trio – 2 vijoles un klavieres.

Pēc atskaņojuma pianistam iesaku būt klusākam balansā attiecībā pret divām vijolniecēm, lai varam dzirdēt pilntiesīgi visus dalībniekus!

Uz ko saņēmu komentāru – “Skolotāj, vai varam vijolniecēm pielikt mikrofonus, lai es arī varu normāli spēlēt un izbaudīt mūziku”!

Piesakies jaunumiem
© 2018 Jāņa Norviļa Madonas mūzikas skola »