Meistarklases Baltijas jaunajiem komponistiem / INTERNATIONAL WORKSHOP FOR YOUNG BALTIC COMPOSERS 
27.07.2021. - 05.08.2021.

Vieta / PLACE: Latvia, Madona, Jānis Norvilis` Music school of Madona (see here)
Nolikums / REGULATION (see here - LV; ENG)
Pieteikuma forma / APPLICATION FORM (see here)
informācija par MEISTARKLAŠU VADĪTĀJIEM / information about MASTERCLASS LEADERS
Andris Dzenītis (see here - LV; ENG)
Mārtiņš Viļums (see here - LV; ENG)
Kristaps Pētersons (see here - LV; ENG)
(Kristaps Pētersons will be confirming his participation a tutor in June)
 

informācija par noslēguma koncerta mūziķiem / information about MUSICIANS
Pēteris Trasuns: viola (see here - LV; ENG)
Artūrs Bērziņš: trombone (see here - LV; ENG)
Ēvalds Lazarevičs: piano (see here - LV; ENG)
Artūrs Gailis: electric guitar (see here - LV; ENG
Edgars Vaivods: percussion (see here - LV; ENG)
Arvydas Kazlauskas: saxophone (see here - LV; ENG; link1, link2)
Oskars Bokanovs: double bass (see here - LV; ENG)

2019. gada 25. maijs

a t z i ņ a

Mēs kaut ko radīt varam tikai pēc savas iekšējās pasaules, sava garīguma, savu spēju un iespēju robežas. Mūsu apziņai ir liels iespaids no ārējās pasaules. Radot ko jaunu mēs patiesībā radam pasauli – tādu, kādu to redz mūsu iekšējais “es”.

teksta autors: nezināms
fotogrāfijas autors: Jānis Porietis


Piesakies jaunumiem
© 2021 Jāņa Norviļa Madonas mūzikas skola »