Apsveicam ar nozīmīgajiem panākumiem valsts konkursa II kārtā

2019. gada 24. janvāris

Novēlam veiksmi Krišjānim Putniņam, Rihardam Raienam Jefimovam, Ernestam Rūdolfam Rijniekam, Egilam Akaševam, Ernestam Jonānam, Jāzepam Mālniekam, Evertam Smudzim, Aleksim Plotkam, Viesturam Šēnbergam konkursa finālā Rīgā (vietu sadalījumu skatīt sadaļā - lasīt vairāk),

kā arī izturību
pedagogiem Arturam Kloppem, Uldim Deigelim un Antonam Zaharānam
un koncertmeistarēm Jolantai Grasei un Daigai Matrozei!


A P S V E I C A M
Krišjāni Putniņu II vieta,
Ritvaru Siņicinu III vieta
un
ped. Antonu Zaharānu

 
Ernestu Jonānu II vieta,
Esteri Ūzuliņu III vieta,
Kristu Sauloni
un
ped. Uldi Deigeli

 
Riharu Raienu Jefimovu I vieta,
Ernestu Rūdolfu Rijnieku II vieta,
Egilu Akaševu II vieta,
Jāzepu Mālnieku II vieta,
Evertu Smudzi II vieta,
Andreju Pirogu III vieta,
Aleksi Plotku II vieta,
Viesturu Šēnbergu III vieta
 un
ped. Arturu Kloppi

 
Dāvidu Paegli III vieta,
Kadriju Seksti III vieta,
Kārli Misiņu III vieta,
Artūru Zepu
un
ped. Jāni Rijnieku

 
Samantu Gailumu III vieta,
Asni Kaškuri III vieta
un
ped. Artūru Grandānu

 
 
koncertmeistares: Jolantu Grasi un Daigu Matrozi
 
ar panākumiem
 
Latvijas profesionālās ievirzes izglītības iestāžu
Pūšaminstrumentu spēle
audzēkņu Valsts konkursa II kārtā,
2019. gada 16. un 17.janvārī, Cēsīs
 

 
 
16.01.2019. Pūšamo instrumentu valsts konkursa II kārta Cēsīs - Andrejs Pirogs Everts Smudzis, Jāzeps Mālnieks, Ernests Jonāns un pedagogi Arturs Kloppe un Uldis Deigelis
16.01.2019. Pūšamo instrumentu valsts konkursa II kārta Cēsīs - Andrejs Pirogs Everts Smudzis, Jāzeps Mālnieks, Ernests Jonāns un pedagogi Arturs Kloppe un Uldis Deigelis
16.01.2019. Pūšamo instrumentu valsts konkursa II kārta Cēsīs - Ernests Jonāns, Krista Saulone un pedagogs Uldis Deigelis
16.01.2019. Pūšamo instrumentu valsts konkursa II kārta Cēsīs - Aleksis Plotka, Viesturs Šēnbergs un pedagogs Arturs Kloppe

GORDON NEUFELD 2019. gada 25. maijs

"Bērni mācās vislabāk, kad viņiem patīk skolotājs un ir pārliecināti, ka viņi patīk skolotājam".


Piesakies jaunumiem
© 2019 Jāņa Norviļa Madonas mūzikas skola »