Jauno un topošo komponistu meistardarbnīcas

Kopš 1998. gada jūlija beigās un augusta sākumā Madona uz vienu nedēļu kļūst par Latviskās mūzikas kultūras koncentrēšanās vietu. Radošais gars, kas šajās dienās sevi apliecina caur Latviešu komponistu un izpildītāju aktivitātēm, Latvijas kultūras kontekstā iezīmē spēcīgu virzienu tautas garīgā mantojuma apzināšanā, saglabāšanā un popularizēšanā. LMS idejas autors un dibinātājs autors ir Artis Kumsārs, savukārt sākot ar 15. svētkiem to organizēšana ir uzticēta Mārtiņam Bergam.
Saglabājot to pamatu un vērtības, uz ko balstās unikālā pasākuma dzīvotspēja, pēdējie četri gadi neizpaliek arī ar jaunievedumiem, proti – ar ļoti aktīvu jaunās paaudzes iesaistīšanu, izveidojot radošās meistardarbnīcas komponistiem, izpildītājmāksliniekiem un orķestrim, tādējādi rodot iespēju jaunajiem rast stimulu jaunradei, kā arī izkopt kopā muzicēšanas pieredzi.
Jauno komponistu meistardarbnīcas galvenais pienesums Latviešu mūzikas svētkiem ir jaunrade. Tā ir iespēja radīt mūziku, iestudēt to un koncertos līdzās klasiķu veikumam dzirdet arī laikmetīgās mūzikas tendences. Liels gandarījums ir tas, ka šajā jaunrades laboratorijā iesaistās izcilas personības - gan komponisti, gan atskaņotājmākslinieki. Rolands Kronlaks, Andris Dzenītis, Mārtiņš Viļums, Gundega Šmite, Jānis Petraškevičs, Ruta Paidere, Juste Janulyte, Imants Zemzaris, Marina Gribinčika, Anna Veismane ir tie pedagogi, kas līdz šim ir palīdzējuši īstenot jaunu komponistu izglītošanu un iedvesmošanu. 

(detelizētu informāciju pa gadiem skatīt zemāk)

2018. gads - 21. Latviešu mūzikas svētki
Meistardarbnīcas vadītāji: Andris Dzenītis, Mārtiņš Viļums, Juste Janulyte.
Lektori: Andris Dzenītis, Mārtiņš Viļums, Juste Janulyte, Arvydas Kazlauskas (saksofons), Ieva Saliete (klavesīns), Ieva Šablovska (arfa)
Noslēguma koncerta mūziķi: Vita Rozēna (flauta), Arvydas Kazlauskas (saksofons), Ieva Saliete (klavesīns), Ieva Šablovska (arfa), Pēteris Trasuns (alts), Dārta Svētiņa (čells).
 
Dalībnieki un viņu skaņdarbu pirmatskaņojumi 2018. gada 5. augustā plkst. 13:00
Alīse Savina Memories – I. Šablovska, P. Trasuns;
Anna Marta Burve monumentum aere perennius – V. Rozēna, A. Kazlauskas, I. Saliete, P. Trasuns;
Ance Žagare Metafora par indiešu meiteni – A. Kazlauskas, I. Saliete;
Dāvis Vilks zhōng fú (center: returning) – V. Rozēna, I. Šablovska, P. Trasuns, D. Svētiņa; Oskars Maurers Romance “Naida miers”  - V. Rozēna, I. Šablovska;
Elizabete Beāte Rudzinska Dzīvības monologs – V. Rozēna, A. Kazlauskas, I. Saliete, I. Šablovska, P. Trasuns, D. Svētiņa;
Dace Mangulsone Aiz trešajām durvīm – V. Rozēna, I. Saliete, D. Svētiņa;
Ernests Valts Circenis Humoreska – A. Kazlauskas, P. Trasuns, D. Svētiņa.

J a u n i e   k o m p o n i s t i   p a r   s e v i
Alīse SAVINA. Mani sauc Alīse. Jau divus gadus esmu Jāzepa Mediņa Rīgas Mūzikas vidusskolas Mūzikas vēstures un teorijas nodaļas audzēkne. Šis laiks kļuva par manas radošās darbības sākumu. Man ļoti patīk ceļot, iepazīt kaut ko jaunu, gūt jaunus iespaidus. Tieši ceļojumu laikā radušās jaunas kompozīcijas. Mūzikas skaņas ir visapkārt mums, atlicis tikai to sadzirdēt un izteikt.

Elizabete Beāte RUDZINSKA. Mani sauc Elizabete Beāte. Ne pārāk sen ieguvu tiesības saukt sevi arī par Jāzepa Mediņa Rīgas Mūzikas vidusskolas Mūzikas vēstures un teorijas nodaļas absolventi. Skolā mans kompozīcijas skolotājs bija komponists Andris Dzenītis.

Oskars MAURERS. esmu 20 gadus vecs, aizraujos ar rokmūziku un akadēmisko mūziku. Komponēju prieka pēc, jo tā ir liela brīvība kā arī savas idejas īstenošanas māksla. Vēlos padziļinātāk ieskatīties šajā nozarē, un liela pateicība Andrim Dzenītim par palīdzību un ieinteresēšanu kompozīcijas mākslā. Esmu akordeona klases absolvents JMRMV.

Dāvis VILKS. Mani sauc Dāvis Vilks. Es studēju kontrabasa spēli un kompozīciju Jāzepa Vītola Latvijas Mūzikas akadēmijā. Pārsvarā nodarbojos ar iepriekšminētajām jomām, bet bez tā arī interesējos par tālo austrumu reliģiskajām idejām un kulināriju.

Ance ŽAGARE(16) šobrīd par savām mājām sauc divas skaistas un savstarpēji kontrastējošas pilsētas Talsus un Ventspili. Ance mācās Ventspils Mūzikas vidusskolā, Mūzikas vēstures un teorijas nodaļā. Viņas muzikālā un dažādām domām piesātinātā ikdiena paiet Ventspilī, bet Talsus meitene sauc par savu miera ostu, un arī vietu, kur rodas visradošākās idejas. Interesi par kompozīciju Ance ieguva tikai salīdzinoši nesen, gada sākumā, jo kompozīcija ir obligātais priekšmets skolā. Gan dzīvē, gan mūzikā viņai ir svarīgi atrast balansu starp piejūras vējaino degsmi un pilnīgu iekšpilsētas mieru. Ne vienmēr izdodas atrast līdzsvaru, un tad satiekas divas galējības, kas, iespējams, viņu raksturo visprecīzāk.

Anna Marta BURVE. Pasē esmu Anna Marta. Atsaucos gan tikai uz Martu. Emīla Dārziņa mūzikas vidusskolā esmu pavadījusi lielāko dzīves daļu – gan spēlējot flautu, gan pēcāk, slīpējot savu domāšanu teorijas nodaļā, kur kompozīciju apguvu pie Imanta Zemzara. Nu jau studēju Jāzepa Vītola Latvijas Mūzikas akadēmijā, Muzikoloģijas katedrā. Tomēr kompozīciju neesmu metusi malā. Savā paspārnē mani ir pieņēmis komponists un diriģents, muzikologs Andris Vecumnieks. Par to viņam esmu ļoti pateicīga!

Dace MANGULSONE. Mūzika ir brīnišķīgs laika un telpas fenomens, kas iekļauj pasauli mums apkārt. Bez tās cilvēce neizdzīvotu. Man ir piešķirta neaprakstāmā iespēja radīt skaņu saskaņas un ietērpt tās harmoniskā tembru gleznā. Mūzika manī ir jau no mazotnes un es zinu, ka vienmēr tur būs, lai arī kādā formātā izpaustos – dziedot, spēlējot, klausoties vai rakstot mūziku.

Ernests Valts CIRCENIS. Pārsvarā atsaucos uz vārdu Ernests, taču maniem līdzgaitniekiem tas parasti šķiet pārāk sarežģīts, tāpēc laika gaitā esmu iemantojis dažādus citus vārdus, piemēram, pagājušajos Latviešu mūzikas svētkos dzima Ancis. Dažkārt rakstu mūziku, dažkārt bakstu akordeonu vai klavieres, taču ikdienā jau divus gadus esmu atrodams Jāzepa Mediņa Rīgas Mūzikas vidusskolā. Ja jādomā, kas mani īsi varētu raksturot, tad – prāts, neprāts un marinēti gurķi. Man tik tiešām tie garšo.

 

GORDON NEUFELD 2019. gada 25. maijs

"Bērni mācās vislabāk, kad viņiem patīk skolotājs un ir pārliecināti, ka viņi patīk skolotājam".


Piesakies jaunumiem
© 2019 Jāņa Norviļa Madonas mūzikas skola »