Jauno un topošo komponistu meistardarbnīcas

Kopš 1998. gada jūlija beigās un augusta sākumā Madona uz vienu nedēļu kļūst par Latviskās mūzikas kultūras koncentrēšanās vietu. Radošais gars, kas šajās dienās sevi apliecina caur Latviešu komponistu un izpildītāju aktivitātēm, Latvijas kultūras kontekstā iezīmē spēcīgu virzienu tautas garīgā mantojuma apzināšanā, saglabāšanā un popularizēšanā. LMS idejas autors un dibinātājs autors ir Artis Kumsārs, savukārt sākot ar 15. svētkiem to organizēšana ir uzticēta Mārtiņam Bergam.
Saglabājot to pamatu un vērtības, uz ko balstās unikālā pasākuma dzīvotspēja, pēdējie četri gadi neizpaliek arī ar jaunievedumiem, proti – ar ļoti aktīvu jaunās paaudzes iesaistīšanu, izveidojot radošās meistardarbnīcas komponistiem, izpildītājmāksliniekiem un orķestrim, tādējādi rodot iespēju jaunajiem rast stimulu jaunradei, kā arī izkopt kopā muzicēšanas pieredzi.
Jauno komponistu meistardarbnīcas galvenais pienesums Latviešu mūzikas svētkiem ir jaunrade. Tā ir iespēja radīt mūziku, iestudēt to un koncertos līdzās klasiķu veikumam dzirdet arī laikmetīgās mūzikas tendences. Liels gandarījums ir tas, ka šajā jaunrades laboratorijā iesaistās izcilas personības - gan komponisti, gan atskaņotājmākslinieki. Rolands Kronlaks, Andris Dzenītis, Mārtiņš Viļums, Gundega Šmite, Jānis Petraškevičs, Ruta Paidere, Juste Janulyte, Imants Zemzaris, Marina Gribinčika, Anna Veismane ir tie pedagogi, kas līdz šim ir palīdzējuši īstenot jaunu komponistu izglītošanu un iedvesmošanu. 

(detelizētu informāciju pa gadiem skatīt zemāk)
2016. gads - 19. Latviešu mūzikas svētki
Meistardarbnīcas vadītāji: Andris Dzenītis un Rolands Kronlaks.
Lektori: Andris Dzenītis, Rolands Kronlaks, Arvydas Kazlauskas (saksofons), Māris Kuģis (oboja), Toms Timofejevs (kontrabass).
Noslēguma koncerta mūziķi: Māris Kuģis (oboja, angļu rags), Katrīna Švalbe (oboja, angļu rags), Anna Gāgane (klarnete), Arvydas Kazlauskas (soprāna, alta un baritona saksofoni), Pēteris Trasuns (alts), Dāvis Sliecāns (alts), Toms Timofejevs (kontrabass), Oskars Bokanovs (kontrabass), Elvijs Endelis (marimba)
 
Dalībnieki un viņu skaņdarbu pirmatskaņojumi 2016. gada 5. augustā plkst. 20:30
Marta Balode Viļņu deja – E. Endelis;
Dāvis Vilks Sensum – M. Kuģis (oboja), P. Trasuns;
Elizabete Beāte Rudzinska Sudrabotais vītols – A. Gāgane , P. Trasuns;
Alise Rancāne Trio – K. Švalbe (angļu rags), T. Timofejevs, E. Endelis;
Margarita Gapčenko Curriculum Astri, I daļa – A. Gāgane, A. Kazlauskas (soprāna sax.), D. Sliecāns, O. Bokanovs;
Andrievs Alksnis Punktuālās vadlīnijas – A. Gāgane, T. Timofejevs;
Brigita Jurkonyte Elysium ­– M. Kuģis (angļu rags), D. Sliecāns, O. Bokanovs;
Marita Semjonova Lūgšana – K. Švalbe (oboja/angļu rags), A. Kazlauskas (baritona/soprāna sax.),  O. Bokanovs;
Agita Reķe Mitago – M. Kuģis (oboja/angļu rags), A. Kazlauskas (baritona/soprāna sax.), A. Gāgane, P. Trasuns, T. Timofejevs, E. Endelis;
Luīze Lejasmeiere Ex nihilis nihil fit. From nothing comes nothing – A. Kazlauskas (soprāna sax.), P. Trasuns, T. Timofejevs, E. Endelis;
Madara Pētersone Laiks – K. Švalbe (oboja), A. Gāgane, A. Kazlauskas ( baritona/soprāna sax), D. Sliecāns, O. Bokanovs, E. Endelis.

 

GORDON NEUFELD 2019. gada 25. maijs

"Bērni mācās vislabāk, kad viņiem patīk skolotājs un ir pārliecināti, ka viņi patīk skolotājam".


Piesakies jaunumiem
© 2019 Jāņa Norviļa Madonas mūzikas skola »