Jauno un topošo komponistu meistardarbnīcas

Kopš 1998. gada jūlija beigās un augusta sākumā Madona uz vienu nedēļu kļūst par Latviskās mūzikas kultūras koncentrēšanās vietu. Radošais gars, kas šajās dienās sevi apliecina caur Latviešu komponistu un izpildītāju aktivitātēm, Latvijas kultūras kontekstā iezīmē spēcīgu virzienu tautas garīgā mantojuma apzināšanā, saglabāšanā un popularizēšanā. LMS idejas autors un dibinātājs autors ir Artis Kumsārs, savukārt sākot ar 15. svētkiem to organizēšana ir uzticēta Mārtiņam Bergam.
Saglabājot to pamatu un vērtības, uz ko balstās unikālā pasākuma dzīvotspēja, pēdējie četri gadi neizpaliek arī ar jaunievedumiem, proti – ar ļoti aktīvu jaunās paaudzes iesaistīšanu, izveidojot radošās meistardarbnīcas komponistiem, izpildītājmāksliniekiem un orķestrim, tādējādi rodot iespēju jaunajiem rast stimulu jaunradei, kā arī izkopt kopā muzicēšanas pieredzi.
Jauno komponistu meistardarbnīcas galvenais pienesums Latviešu mūzikas svētkiem ir jaunrade. Tā ir iespēja radīt mūziku, iestudēt to un koncertos līdzās klasiķu veikumam dzirdet arī laikmetīgās mūzikas tendences. Liels gandarījums ir tas, ka šajā jaunrades laboratorijā iesaistās izcilas personības - gan komponisti, gan atskaņotājmākslinieki. Rolands Kronlaks, Andris Dzenītis, Mārtiņš Viļums, Gundega Šmite, Jānis Petraškevičs, Ruta Paidere, Juste Janulyte, Imants Zemzaris, Marina Gribinčika, Anna Veismane ir tie pedagogi, kas līdz šim ir palīdzējuši īstenot jaunu komponistu izglītošanu un iedvesmošanu. 

(detelizētu informāciju pa gadiem skatīt zemāk)
 

2015. gads - 18. Latviešu mūzikas svētki
Meistardarbnīcas vadītāji: Ruta Paidere un Jānis Petraškevičs.
Lektori: Ruta Paidere, Jānis Petraškevičs, Andris Dzenītis, Rolands Kronlaks, Anna Gāgane (klarnete), Māris Kuģis (oboja).
Noslēguma koncerta mūziķi: Vita Rozēna (flauta), Māris Kuģis (oboja), Katrīna Švalbe (oboja), Anna Gāgane (klarnete), Edgars Reimanis (fagots), Katrīne Kuģe (fagots), Ilmārs Bērziņš (mežrags).
 
Dalībnieki un viņu skaņdarbu pirmatskaņojumi 2015. gada 31. jūlijā plkst. 20:30
Brigita Jurkonyte L’ éventail – V. Rozēna, A. Gāgane, M. Kuģis, K. Kuģe, I. Bērziņš;
Oļesja Kozlovska Jūras dzīvnieki – V. Rozēna, K. Švalbe, K. Kuģe;
Luīze Lejasmeiere Dormant passiones – V. Rozēna;
Alise Rancāne im.puls – A. Gāgane, M. Kuģis, I. Bērziņš;
Margarita Gapčenko Uzori – A. Gāgane, K. Švalbe, K. Kuģe;
Leonīds Lobrevs disTANCE – K. Švalbe, E. Reimanis, I. Bērziņš;
Agita Reķe XV – V. Rozēna, M. Kuģis, E. Reimanis;
Madara Pētersone STRAUME – V. Rozēna, K. Švalbe, A. Gāgane, E. Reimanis, I. Bērziņš.

 


GORDON NEUFELD 2019. gada 25. maijs

"Bērni mācās vislabāk, kad viņiem patīk skolotājs un ir pārliecināti, ka viņi patīk skolotājam".


Piesakies jaunumiem
© 2019 Jāņa Norviļa Madonas mūzikas skola »