Jauno un topošo komponistu meistardarbnīcas

Kopš 1998. gada jūlija beigās un augusta sākumā Madona uz vienu nedēļu kļūst par Latviskās mūzikas kultūras koncentrēšanās vietu. Radošais gars, kas šajās dienās sevi apliecina caur Latviešu komponistu un izpildītāju aktivitātēm, Latvijas kultūras kontekstā iezīmē spēcīgu virzienu tautas garīgā mantojuma apzināšanā, saglabāšanā un popularizēšanā. LMS idejas autors un dibinātājs autors ir Artis Kumsārs, savukārt sākot ar 15. svētkiem to organizēšana ir uzticēta Mārtiņam Bergam.
Saglabājot to pamatu un vērtības, uz ko balstās unikālā pasākuma dzīvotspēja, pēdējie četri gadi neizpaliek arī ar jaunievedumiem, proti – ar ļoti aktīvu jaunās paaudzes iesaistīšanu, izveidojot radošās meistardarbnīcas komponistiem, izpildītājmāksliniekiem un orķestrim, tādējādi rodot iespēju jaunajiem rast stimulu jaunradei, kā arī izkopt kopā muzicēšanas pieredzi.
Jauno komponistu meistardarbnīcas galvenais pienesums Latviešu mūzikas svētkiem ir jaunrade. Tā ir iespēja radīt mūziku, iestudēt to un koncertos līdzās klasiķu veikumam dzirdet arī laikmetīgās mūzikas tendences. Liels gandarījums ir tas, ka šajā jaunrades laboratorijā iesaistās izcilas personības - gan komponisti, gan atskaņotājmākslinieki. Rolands Kronlaks, Andris Dzenītis, Mārtiņš Viļums, Gundega Šmite, Jānis Petraškevičs, Ruta Paidere, Juste Janulyte, Imants Zemzaris, Marina Gribinčika, Anna Veismane ir tie pedagogi, kas līdz šim ir palīdzējuši īstenot jaunu komponistu izglītošanu un iedvesmošanu. 

(detelizētu informāciju pa gadiem skatīt zemāk)
 

2014. gads - 17. Latviešu mūzikas svētki
Meistardarbnīcas vadītāji: Gundega Šmite un Mārtiņš Viļums.
Lektori: Rolands Kronlaks, Andris Dzenītis, Jānis Petraškevičs, Gundega Šmite, Mārtiņš Viļums.
Noslēguma koncerta mūziķi: Monta Martinsone (soprāns), Baiba Berķe (mecosoprāns), Vita Rozēna (flauta), Ilmārs Bērziņš (mežrags), Arvīds Zvagulis (vijole), Kārlis Klotiņš (čells), Jānis Pauls (čells), Rihards Plešanovs (klavieres), Jana Aņisimova (klavieres).
 
Dalībnieki un viņu skaņdarbu pirmatskaņojumi 2014. gada 1. augustā plkst. 20:30
Artūrs Liepiņš/Jānis Rainis Klusā grāmata  - M. Martinsone, I. Bērziņš, K. Klotiņš, J. Aņisimova;
Evija Skuķe Lapis Lazuli – M. Martinsone, B. Berķe, V. Rozēna, A. Zvagulis, J. Pauls, I. Bērziņš, J. Aņisimova;
Marita Semjonova Zupa – M. Martinsone, V. Rozēna, I. Bērziņš;
Armands Aleksandravičus/Ojārs Vācietis cikls Stress: 1. Caur bezmiegu; 2. Diktorīt?; 3. Atkal… - B. Berķe, V. Rozēna, A. Zvagulis, K. Klotiņš, R. Plešanovs;
Leonīds Lobrevs Fūga bez vārdiem – M. Martinsone, V. Rozēna, K. Klotiņš, R. Plešanovs; Agita Reķe Re – actions – M. Martinsone, V. Rozēna, K. Klotiņš;
Līva Blūma/Artūrs Rembo Ophelia – B. Berķe, V. Rozēna, J. Pauls, R. Plešanovs; Margarita Gapčenko Charles Dodgson`s love affair with photography or Quadrille after Lewis Carroll – B. Berķe, V. Rozēna, J. Pauls;
Oļesja Kozlovska Zirneklītis – B. Berķe, A. Zvagulis, I. Bērziņš;
Alise Rancāne Fanémi kotu – M. Martinsone, B. Berķe, I. Bērziņš, J. Pauls;
Anna Ķirse (nepiedalījās meistarklasēs, bet bija Madonā kā klausītājs)

 

GORDON NEUFELD 2019. gada 25. maijs

"Bērni mācās vislabāk, kad viņiem patīk skolotājs un ir pārliecināti, ka viņi patīk skolotājam".


Piesakies jaunumiem
© 2019 Jāņa Norviļa Madonas mūzikas skola »